Hymyilevätkö koirat? Kuvassa selvästi "hymyilevä" kultainennoutaja.

Hymyilevätkö koirat?

Onko sinulle koskaan käynyt niin, että olet katsonut lemmikkiäsi ja huomannut sen kasvoilla ilmeen, joka näyttää erehdyttävästi hymyltä?

Tämä on yleinen kokemus monille koiranomistajille ympäri maailman. Koirien ”hymy” herättää mielenkiintoisen kysymyksen: hymyilevätkö koirat todella samalla tavoin kuin ihmiset ja jos, niin, mitä se tarkoittaa?

Me ihmiset tulkitsemme usein eläinten käytöstä ja ilmeitä omien tunteidemme ja käyttäytymisnormiemme kautta. Koirat, nuo ihmisen parhaat ystävät, ovat erityisen alttiita tällaiselle tulkinnalle. Olemme tottuneet tulkitsemaan koiran hännän heilutusta ilon merkkinä ja murinaa uhkana, mutta miten on hymyn laita? Voiko koira todella hymyillä, ja jos voi, mitä se merkitsee sen tunnetilasta?

Kultaisennoutajan omistajana tiedän, miten koiran siirtyminen rentoutuneempaan ”läähättävään” tilaan, saa sen näyttämään hymyilevältä. Onko se sattumanvaraista vai todellinen merkki onnellisuudesta? Tutustukaamme siihen, mitä tiede sanoo aiheesta; hymyilevätkö koirat oikeasti?

Eläimet jotka hymyilevät ja jotka eivät

Eläinten hymyily on mielenkiintoinen aihe, johon liittyvät sekä biologia että eläinten käyttäytyminen. Vaikka jotkut eläimet saattavat näyttävän hymyilevän, niiden ilme ei välttämättä vastaa ihmisen hymyilyyn liittyviä tunteita ja merkitystä.

Delfiinit, nuo älykkäät merinisäkkään ovat erityisen kuuluisia hymyilevistä kasvoistaan. Niiden hymy johtuu kuitenkin niiden suun anatomisesta rakenteesta, eikä välttämättä indikoi iloisuutta.

Vedestä päätään nostava iloiselta näyttävä delfiini ei välttämättä hymyile iloisuuttaan, vaikka se siltä näyttääkin.
Delfiini ei välttämättä hymyile iloisuuttaan, vaikka se siltä näyttääkin.

Samaten, vaikka kissat voivat ilmaista tyytyväisyyttään kehräämällä tai muulla käyttäytymisellään, ne eivät yleensä näytä hymyilevän samalla tavalla kuin ihmiset tai koirat.

Myöskään linnuilla tai matelijoilla, kuten liskoilla ja käärmeillä, ei ole kasvonpiirteitä, jotka muistuttaisivat hymyä. Niiden käyttäytymistä ja kommunikaatiota tulkitaan enemmän äänen ja kehonkielen kautta.

Sen sijaan koirat sekä monet kädelliset, kuten apinat ja simpanssit, voivat hymyillä tavalla, joka muistuttaa ihmisten hymyä, erityisesti silloin kun ne leikkivät.

Koirien ilmeiden tulkinta

Nauravalta näyttävä labrodorinnoutaja. Hymyileekö se oikeasti?

Koirien ja ihmisten erot

Koirien ilmeiden tulkinnassa on tärkeää ymmärtää, että vaikka jotkut koirien ilmeet saattavat näyttää ihmisten ilmeiltä, niiden taustalla olevat tunnetilat voivat olla hyvin erilaisia.

Tutkimukset, kuten Burrowsin et al. (2014) tutkimus, joka julkaistiin Behavior Processes -lehdessä, osoittavat, että koirat käyttävät monia kasvojen lihaksiaan ilmeiden luomiseen, mutta näiden ilmeiden merkitykset eroavat ihmisten vastaavista.

Esimerkiksi, kun koira ”hymyilee”, se ei välttämättä ilmaise iloa samalla tavalla kuin ihminen, vaan se voi olla merkki rentoutumisesta tai alttiudesta leikkiin.

Ihmisen tulkinta vs. koiran todelliset tunteet

Ihmisten on havaittu tulkitsevan koirien eleitä ja ilmeitä ihmisten omien tunnetilojen ja sosiaalisten normien kautta, mikä voi helposti johtaa väärinymmärryksiin.

Kuten Horowitzin (2009), Journal of Applied Animal Welfare Science -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa, todetaan, ihmisten on usein vaikea erottaa koiran ilmeiden todellisia merkityksiä.

Tämä voi johtaa siihen, että ihmisten tulkinnat koirien ilmeistä perustuvat enemmän heidän omiin oletuksiinsa ja kokemuksiinsa kuin koiran todelliseen tunnetilaan.

Koirien ilmeiden tieteellinen tutkimus

Viimeaikaisissa tieteellisissä tutkimuksissa on pyritty ymmärtämään paremmin, miten koirat käyttävät ilmeitään kommunikoidakseen ihmisten kanssa.

Erityisesti Wallerin ja hänen tiiminsä vuonna 2013 suorittama tutkimus on antanut merkittävää tietoa tästä aiheesta.

Tutkimuksessa havaittiin, että koirat tuottavat tietyntyyppisiä ilmeitä, kuten kulmakarvojen kohotusta (AU101), erityisesti ihmisten läsnä ollessa.

Tämä viittaa siihen, että koirat ovat kehittäneet näitä ilmeitä osana vuorovaikutustaan ihmisten kanssa ja että ne voivat olla tärkeä osa koiran ja ihmisen välistä kommunikointia​​.

Tutkimuksessa todettiin myös, että koirat tuottavat enemmän kasvojen liikkeitä ja ilmeitä, kun ihminen katsoo niitä päin, mikä osoittaa, että niiden ilmeiden tuottaminen on yhteydessä ihmisen niille antamaan huomioon.

Tämä osoittaa, että koirien ilmeiden tuottaminen voi olla tietoista ja kommunikatiivista, eikä pelkästään automaattinen, emotionaalinen reaktio.

Koirat näyttävät siis olevan herkkiä ihmisten huomion tilalle ja säätävät ilmeitään sen mukaan.

Tutkimuksessa ei kuitenkaan löydetty todisteita siitä, että koirat erityisesti säätelisivät kasvojensa liikkeitä vastauksena ihmisen huomion tilaan. Toisaalta  ihmisen antama huomio vaikutti muuhun koiran käyttäytymiseen, kuten ääntelyyn.

Koirien hymy – Mitä se todella tarkoittaa?

Tämä koira näyttää nauttivan elämästään ja ilmaisee sitä hymyn kautta.
Tämä koira näyttää nauttivan elämästään ja myös ilmaisee sitä tyytyväisen hymyn kautta.

Koirien hymyn tieteellinen tausta

Vaikka koirat voivat näyttää ”hymyilevän”, tiede osoittaa, että koirien ja ihmisten hymyily on perusteiltaan erilaista. Koirien ”hymy” ei välttämättä ole ilon tai onnellisuuden ilmaus samalla tavalla kuin ihmisten hymy.

Sen sijaan, se voi olla merkki rentoutumisesta, rauhallisuudesta tai alttiudesta leikkiin. Tällaista käyttäytymistä on havaittu usein, kun koirat ovat stressittömiä ja mukavassa ympäristössä.

Koirat saattavat ”hymyillä” eri tilanteissa, kuten:

 • Rauhallisuuden ilmaus: Kun koira on rentoutunut ja tyytyväinen, sen suupielet saattavat venyä ja paljastaa osan hampaista, mikä muistuttaa hymyä.
 • Leikkipyyntö: Toisinaan koirat ”hymyilevät” pyytäessään leikkiin. Tämä voi olla osa leikkisää elekieltä, joka kutsuu omistajaa tai toista koiraa leikkimään.
 • Stressin lievitys: Joissakin tapauksissa, koiran ”hymyily” voi olla tapa lievittää stressiä tai epämukavuuden tunnetta.

Tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että koirien ilmeiden ja eleiden tulkinta voi olla monimutkaista, ja vaatii ymmärrystä koiran kehon kielestä kokonaisuutena.

On tärkeää tunnistaa, että koirien ”hymy” ei välttämättä tarkoita samaa kuin ihmisen hymy, vaan se voi olla monimutkainen yhdistelmä erilaisia tunnetiloja ja kommunikaation muotoja.

Kehonkieli: Avain koirien tunnetilojen ymmärtämiseen

Koirien kehonkieli tarjoaa arvokasta tietoa niiden tunnetiloista. Tämä ei rajoitu pelkästään kasvojen ilmeisiin, kuten ”hymyyn”, vaan käsittää laajan valikoiman eleitä ja asentoja.

Kehonkielen ymmärtäminen auttaa koiranomistajia ja eläintenhoitajia tulkkaamaan paremmin koiran tunteita ja aikeita.

Koirien kehonkielen elementit

 1. Hännän heilutus: Yhdistetään yleisesti iloon ja innostukseen, mutta hännän asento ja liikkeen nopeus voivat kertoa paljon enemmän. Esimerkiksi nopea heilutus voi merkitä innostusta, kun taas hidas liike voi olla rauhoittumisen merkki.
 2. Korvien asento paljastaa paljon koiran tunnetilasta. Pystyssä olevat korvat voivat merkitä tarkkaavaisuutta, kun taas taaksepäin vedetyt korvat voivat viitata pelkoon tai alistumiseen.
 3. Kehon asento, kuten kumartuminen, selän kaartuminen tai tassujen asettelu, voi ilmaista leikkisyyttä, puolustautumista tai alistumista.
 4. Silmäkontakti: Suora katse voi olla paitsi haaste tai uhkaus, myös huomion tavoittelu, kun taas välttelevä katse voi ilmaista alistuneisuutta tai epävarmuutta.

Koiran ”hymy” ja kehonkielen vertailu

Koiran ”hymy” on vain yksi osa sen kehonkieltä, ja se täytyy ymmärtää laajemmassa kontekstissa muiden kehonkielen osien kanssa.

Esimerkiksi, jos koira ”hymyilee” samalla kun sen häntä heiluu nopeasti ja korvat ovat rentoina, se merkitsee usein iloisuutta tai leikkisyyttä.

Toisaalta, jos ”hymy” yhdistyy madaltuneeseen hännän asentoon ja välttelevään katseeseen, se voi olla merkki epämukavuudesta tai jopa pelosta.

Rotukohtaiset erot ”hymyilemisessä”

Koirien ”hymyily” ja ilmeiden käyttö vaihtelevat eri rotujen kesken. Tämä johtuu useista tekijöistä, kuten rotukohtaisista anatomisista eroista, kasvojen lihasten rakenteesta ja käyttäytymispiirteistä.

Tässä osiossa tarkastelemme, miten eri koirarodut ”hymyilevät” ja miten tämä ilmenee niiden vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa.

Rotujen anatomiset eroavaisuudet

 1. Lihasten rakenteet: Jotkut rodut, kuten labradorin- ja kultaisetnoutajat sekä samojedit, joilla on erityinen kasvojen lihasten rakenne, voivat näyttää ”hymyilevän” useammin tai selkeämmin kuin muut rodut. Näillä roduilla on usein laajempi kasvojen lihaksisto, mikä mahdollistaa monipuolisemmat ilmeet.
 2. Ilmeiden näkyvyys: Roduilla, joilla on pidempi turkki tai erityisen pitkät karvat kasvojen alueella, kuten collieilla tai settereillä, ”hymy” voi olla vähemmän havaittavissa. Toisaalta lyhytkarvaiset rodut voivat ilmaista hymyään selkeämmin.

Käyttäytymispiirteet

Käyttäytymispiirteiden vaikutus koirien ”hymyilyyn” liittyy sekä rotukohtaiseen luonteeseen että vuorovaikutukseen ihmisten kanssa.

Nämä tekijät yhdessä määrittävät, miten ja kuinka usein eri koirarodut ilmaisevat tunteitaan kasvojensa ilmeillä.

Rotukohtaiset luonteet

 • Iloisuus ja sosiaalisuus: Jotkut koirarodut ovat geneettisesti taipuvaisempia olemaan iloisia ja sosiaalisia. Esimerkiksi kultaisetnoutajat ja labradorinnoutajat tunnetaan niiden ystävällisestä ja positiivisesta luonteesta. Nämä rodut ilmaisevat usein tunteitaan kasvojensa ilmeillä, mikä saattaa näyttää ”hymyilyltä”. Niiden kyky heijastaa tätä iloisuutta ilmeissään voi olla seurausta sekä geneettisistä että ympäristötekijöistä.
 • Rotukohtaiset persoonallisuuspiirteet: Tietyillä roduilla, kuten cockerspanieleilla ja cavalierkingcharlesspanieleilla, on myös taipumus näyttää ”hymyileviä” ilmeitä useammin, mikä voi johtua niiden luonteesta olla ihmisläheisiä ja iloisia.

Vuorovaikutus Ihmisten Kanssa

 • Kommunikointi ilmeillä: Koirat, jotka ovat kehittäneet vahvemman sidoksen ihmisiin, voivat käyttää ilmeitään tehokkaammin kommunikoidakseen. Tämä ei rajoitu vain ”hymyyn”, vaan kattaa laajan valikoiman ilmeitä, jotka välittävät tunteita ja aikomuksia ihmisille. Esimerkiksi bordercollieilla ja saksanpaimenkoirilla, jotka ovat tunnettuja niiden kyvystä työskennellä tiiviisti ihmisten kanssa, voi olla kehittyneempi kyky käyttää kasvojensa ilmeitä viestintään.
 • Ihmisten reaktiot: Ihmisten positiivinen reaktio koiran ”hymyyn” voi vahvistaa tätä käyttäytymistä. Kun koira ”hymyilee” ja saa siitä huomiota tai palkintoja ihmisiltä, se saattaa oppia toistamaan tätä käytöstä. Tämä on erityisen totta roduille, jotka ovat herkkiä ihmisen kiitokselle ja huomiolle, kuten puudeleille ja shetlanninlammaskoirille.

Ihmisen tulkinnat vs. koiran todelliset tunteet

Kun puhutaan koirien eleistä ja ilmeistä, ihmisten tulkinnat voivat usein johtaa väärinymmärryksiin.

Tämä johtuu siitä, että ihmiset taipuvat tulkitsemaan koirien käyttäytymistä omasta ihmisen näkökulmastaan, mikä ei aina vastaa koiran todellisia tunteita tai aikomuksia.

Yleiset harhaluulot ja väärinymmärrykset

 1. Syyllisen näköinen koira: Usein ihmiset tulkitsevat koiran nöyrän ja alistuneen ilmeen merkiksi syyllisyydestä. Tieteelliset tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että tämä ”syyllinen” ilme on todennäköisemmin vastaus ihmisen nuhteluun tai torjuntaan, ei merkki koiran omasta syyllisyydentunnosta.
 2. Hymyilevä koira: Kuten aiemmin mainittu, koiran ”hymy” ei välttämättä merkitse samaa kuin ihmisen hymy. Koiran suupielten vetäytyminen taaksepäin voi johtua monista syistä, kuten rentoutumisesta, läähätyksestä tai jopa stressistä.

Asiantuntijoiden neuvoja oikean tulkinnan tekemiseksi

 1. Koko kehonkielen huomioiminen: Asiantuntijat suosittelevat, että koiran koko kehonkieli tulisi ottaa huomioon sen tunnetilojen tulkinnassa. Esimerkiksi hännän asento, korvien liikkeet ja kehon asento antavat yhdessä kattavamman kuvan koiran tunnetilasta.
 2. Ymmärrys rodun erikoispiirteistä: Eri koirarodut ilmaisevat itseään eri tavoin. Tämän ymmärtäminen auttaa välttämään virhetulkintoja. Esimerkiksi jotkut rodut saattavat näyttää ”hymyilevän” luontaisesti johtuen niiden kasvojen anatomisista piirteistä.
 3. Koiran yksilöllisten piirteiden huomioon ottaminen: Jokainen koira on yksilö, ja sen käyttäytymistä tulisi arvioida sen omien, ainutlaatuisten ominaisuuksiensa pohjalta. Koiran käyttäytymisen tunteminen auttaa paremmin ymmärtämään sen ilmeitä ja eleitä.
 4. Tiedon ja kokemuksen merkitys: Koiran käyttäytymisen ymmärtäminen vaatii tietoa ja kokemusta. Koiranomistajia ja koirien hoitajia kannustetaan oppimaan koirien käyttäytymisestä ja kommunikaatiosta, jotta he voivat tulkita koiran eleitä oikein.

Terveydelliset näkökohdat koirien ilmeiden taustalla

Koirien ilmeiden ja eleiden muutokset voivat joskus olla merkkejä terveysongelmista. Tunnistamalla nämä merkit ajoissa, koiranomistajat voivat auttaa varmistamaan lemmikkiensä hyvinvoinnin ja terveyden.

Seuraavassa käydään läpi, milloin koiran ilmeiden muutokset saattavat viitata terveysongelmiin ja milloin on syytä kääntyä eläinlääkärin puoleen.

Ilmeiden muutokset ja terveydentila

 1. Muutokset kasvojen ilmeissä: Jos koira, joka yleensä ”hymyilee” tai on ilmeikäs, menettää yhtäkkiä kykynsä näyttää näitä ilmeitä, se voi olla merkki neurologisesta ongelmasta tai kasvojen lihasten heikkoudesta.
 2. Hampaiden näyttäminen: Jos koira alkaa näyttää hampaitaan ilman selvää syytä tai jos tämä käytös on uutta, se voi viitata suun tai hampaiden ongelmiin, kuten hammaskiveen, ientulehdukseen tai hampaiden vaurioitumiseen.
 3. Silmien muutokset: Silmien ympärillä olevat ilmeet voivat muuttua, jos koiralla on silmävaivoja, kuten konjunktiviitti, kuivasilmäisyys tai näköongelmat.

Milloin ottaa yhteyttä eläinlääkäriin

 1. Äkilliset muutokset käytöksessä: Jos huomaat äkillisiä muutoksia koirasi ilmeissä tai käytöksessä, jotka eivät selity ympäristötekijöillä, on suositeltavaa ottaa yhteyttä eläinlääkäriin.
 2. Kipuun viittaavat merkit: Merkit, kuten voihkinta, yleinen levottomuus tai haluttomuus syödä, voivat olla merkkejä kivusta, joka saattaa heijastua myös koiran ilmeisiin.
 3. Jatkuva ilmeiden muutos: Jos ilmeiden muutos on jatkuvaa tai pahenevaa, se voi viitata kroonisiin terveysongelmiin, kuten hammasvaivoihin, neurologisiin sairauksiin tai jopa kasvaimiin.
 4. Silmien tai suun ongelmat: Jos huomaat muutoksia silmien tai suun alueella, kuten punoitusta, turvotusta, vuotoa tai epänormaalia hampaiden näkymistä, on tärkeää kääntyä eläinlääkärin puoleen.

Koirien ilmeiden ja eleiden muutokset voivat olla tärkeitä indikaattoreita niiden terveydentilasta. Koiranomistajien on hyvä olla tietoisia näistä merkeistä ja ottaa yhteyttä eläinlääkäriin, kun epäilyjä terveysongelmista ilmenee. Ajoissa havaitut ja hoidetut terveysongelmat voivat merkittävästi parantaa koiran elämänlaatua ja hyvinvointia.

Yhteenveto ja päätelmät

Tässä blogipostauksessa olemme tarkastelleet koirien ilmeitä ja kehonkieltä monesta näkökulmasta. Koirien ”hymyily” ja muut ilmeet ovat monitahoisia käyttäytymisen muotoja, jotka kertovat paljon niiden tunnetiloista, terveydentilasta ja suhteesta ihmisiin.

Tässä yhteenvetona ja päätelminä muutamia keskeisiä huomioita:

 1. Koirien ilmeiden tulkinta: Koirien ”hymy” ja muut ilmeet ovat monimutkaisempia kuin pelkät ihmisten ilmeiden vastineet. Niiden ymmärtäminen vaatii kokonaisvaltaista näkemystä koiran kehonkielestä, käyttäytymisestä ja yksilöllisistä piirteistä.
 2. Rotukohtaiset erot: Eri koirarodut ilmaisevat tunteitaan ja aikomuksiaan eri tavoin. Rodun erityispiirteiden ymmärtäminen auttaa paremmin tulkitsemaan kunkin koiran ilmeitä ja eleitä.
 3. Ihmisen tulkinnat vs. todelliset Tunteet: Ihmisten on tärkeää tunnistaa oma taipumuksensa antropomorfisoida, eli inhimillistää koirien käyttäytymistä. Koirien ”syyllinen” ilme tai ”hymy” voi johtua monista syistä, jotka eivät aina liity ihmisen käsityksiin näistä tunteista.
 4. Terveydelliset näkökohdat: Koirien ilmeiden muutokset voivat joskus olla merkkejä terveysongelmista. Huolellinen havainnointi ja ajoissa toimiminen ovat avainasemassa lemmikin terveyden ylläpitämisessä.
 5. Koiran ja Omistajan Välinen Suhde: Ymmärtämällä koiran ilmeitä ja kehonkieltä syvällisemmin, omistajat voivat vahvistaa suhdettaan lemmikkiinsä ja edistää niiden hyvinvointia.

Koirien ilmeiden ja eleiden tulkinta on olennainen osa vastuullista koiranomistajuutta. Se auttaa omistajia ymmärtämään paremmin lemmikkiensä tarpeita ja tunnetiloja, mikä johtaa vahvempaan ja terveempään suhteeseen koiran kanssa.

Tämä ymmärrys on myös arvokas työkalu koiran terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Koirien maailma on täynnä ilmaisuja ja viestejä, jotka odottavat tulkintaamme ja ymmärrystämme,

Jaa juttu ystävillesi :)

Tietoa kirjoittajasta

J&S

Olemme kaksi koiranomistajaa, jotka selvittävät heitä itseään askarruttavia asioita koirista ja kirjoittavat niistä kärkenään tiede ja tutkittu tieto.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *