Hymyilevätkö koirat?

Onko sinulle koskaan käynyt niin, että olet katsonut lemmikkiäsi ja huomannut sen kasvoilla ilmeen, joka näyttää erehdyttävästi hymyltä?

Tämä on yleinen kokemus monille koiranomistajille ympäri maailman. Koirien ”hymy” herättää mielenkiintoisen kysymyksen: hymyilevätkö koirat todella samalla tavoin kuin ihmiset ja jos, niin, mitä se tarkoittaa?

Me ihmiset tulkitsemme usein eläinten käytöstä ja ilmeitä omien tunteidemme ja käyttäytymisnormiemme kautta. Koirat, nuo ihmisen parhaat ystävät, ovat erityisen alttiita tällaiselle tulkinnalle. Olemme tottuneet tulkitsemaan koiran hännän heilutusta ilon merkkinä ja murinaa uhkana, mutta miten on hymyn laita? Voiko koira todella hymyillä, ja jos voi, mitä se merkitsee sen tunnetilasta?

Kultaisennoutajan omistajana tiedän, miten koiran siirtyminen rentoutuneempaan ”läähättävään” tilaan, saa sen näyttämään hymyilevältä. Onko se sattumanvaraista vai todellinen merkki onnellisuudesta? Tutustukaamme siihen, mitä tiede sanoo aiheesta; hymyilevätkö koirat oikeasti?

Eläimet jotka hymyilevät ja jotka eivät

Eläinten hymyily on mielenkiintoinen aihe, johon liittyvät sekä biologia että eläinten käyttäytyminen. Vaikka jotkut eläimet saattavat näyttävän hymyilevän, niiden ilme ei välttämättä vastaa ihmisen hymyilyyn liittyviä tunteita ja merkitystä.

Delfiinit, nuo älykkäät merinisäkkään ovat erityisen kuuluisia hymyilevistä kasvoistaan. Niiden hymy johtuu kuitenkin niiden suun anatomisesta rakenteesta, eikä välttämättä indikoi iloisuutta.

Vedestä päätään nostava iloiselta näyttävä delfiini ei välttämättä hymyile iloisuuttaan, vaikka se siltä näyttääkin.
Delfiini ei välttämättä hymyile iloisuuttaan, vaikka se siltä näyttääkin.

Samaten, vaikka kissat voivat ilmaista tyytyväisyyttään kehräämällä tai muulla käyttäytymisellään, ne eivät yleensä näytä hymyilevän samalla tavalla kuin ihmiset tai koirat.

Myöskään linnuilla tai matelijoilla, kuten liskoilla ja käärmeillä, ei ole kasvonpiirteitä, jotka muistuttaisivat hymyä. Niiden käyttäytymistä ja kommunikaatiota tulkitaan enemmän äänen ja kehonkielen kautta.

Sen sijaan koirat sekä monet kädelliset, kuten apinat ja simpanssit, voivat hymyillä tavalla, joka muistuttaa ihmisten hymyä, erityisesti silloin kun ne leikkivät.

Koirien ilmeiden tulkinta

Nauravalta näyttävä labrodorinnoutaja. Hymyileekö se oikeasti?

Koirien ja ihmisten erot

Koirien ilmeiden tulkinnassa on tärkeää ymmärtää, että vaikka jotkut koirien ilmeet saattavat näyttää ihmisten ilmeiltä, niiden taustalla olevat tunnetilat voivat olla hyvin erilaisia.

Tutkimukset, kuten Burrowsin et al. (2014) tutkimus, joka julkaistiin Behavior Processes -lehdessä, osoittavat, että koirat käyttävät monia kasvojen lihaksiaan ilmeiden luomiseen, mutta näiden ilmeiden merkitykset eroavat ihmisten vastaavista.

Esimerkiksi, kun koira ”hymyilee”, se ei välttämättä ilmaise iloa samalla tavalla kuin ihminen, vaan se voi olla merkki rentoutumisesta tai alttiudesta leikkiin.

Ihmisen tulkinta vs. koiran todelliset tunteet

Ihmisten on havaittu tulkitsevan koirien eleitä ja ilmeitä ihmisten omien tunnetilojen ja sosiaalisten normien kautta, mikä voi helposti johtaa väärinymmärryksiin.

Kuten Horowitzin (2009), Journal of Applied Animal Welfare Science -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa, todetaan, ihmisten on usein vaikea erottaa koiran ilmeiden todellisia merkityksiä.

Tämä voi johtaa siihen, että ihmisten tulkinnat koirien ilmeistä perustuvat enemmän heidän omiin oletuksiinsa ja kokemuksiinsa kuin koiran todelliseen tunnetilaan.

Koirien ilmeiden tieteellinen tutkimus

Viimeaikaisissa tieteellisissä tutkimuksissa on pyritty ymmärtämään paremmin, miten koirat käyttävät ilmeitään kommunikoidakseen ihmisten kanssa.

Erityisesti Wallerin ja hänen tiiminsä vuonna 2013 suorittama tutkimus on antanut merkittävää tietoa tästä aiheesta.

Tutkimuksessa havaittiin, että koirat tuottavat tietyntyyppisiä ilmeitä, kuten kulmakarvojen kohotusta (AU101), erityisesti ihmisten läsnä ollessa.

Tämä viittaa siihen, että koirat ovat kehittäneet näitä ilmeitä osana vuorovaikutustaan ihmisten kanssa ja että ne voivat olla tärkeä osa koiran ja ihmisen välistä kommunikointia​​.

Tutkimuksessa todettiin myös, että koirat tuottavat enemmän kasvojen liikkeitä ja ilmeitä, kun ihminen katsoo niitä päin, mikä osoittaa, että niiden ilmeiden tuottaminen on yhteydessä ihmisen niille antamaan huomioon.

Tämä osoittaa, että koirien ilmeiden tuottaminen voi olla tietoista ja kommunikatiivista, eikä pelkästään automaattinen, emotionaalinen reaktio.

Koirat näyttävät siis olevan herkkiä ihmisten huomion tilalle ja säätävät ilmeitään sen mukaan.

Tutkimuksessa ei kuitenkaan löydetty todisteita siitä, että koirat erityisesti säätelisivät kasvojensa liikkeitä vastauksena ihmisen huomion tilaan. Toisaalta  ihmisen antama huomio vaikutti muuhun koiran käyttäytymiseen, kuten ääntelyyn.

Koirien hymy – Mitä se todella tarkoittaa?

Tämä koira näyttää nauttivan elämästään ja ilmaisee sitä hymyn kautta.
Tämä koira näyttää nauttivan elämästään ja myös ilmaisee sitä tyytyväisen hymyn kautta.

Koirien hymyn tieteellinen tausta

Vaikka koirat voivat näyttää ”hymyilevän”, tiede osoittaa, että koirien ja ihmisten hymyily on perusteiltaan erilaista. Koirien ”hymy” ei välttämättä ole ilon tai onnellisuuden ilmaus samalla tavalla kuin ihmisten hymy.

Sen sijaan, se voi olla merkki rentoutumisesta, rauhallisuudesta tai alttiudesta leikkiin. Tällaista käyttäytymistä on havaittu usein, kun koirat ovat stressittömiä ja mukavassa ympäristössä.

Koirat saattavat ”hymyillä” eri tilanteissa, kuten:

 • Rauhallisuuden ilmaus: Kun koira on rentoutunut ja tyytyväinen, sen suupielet saattavat venyä ja paljastaa osan hampaista, mikä muistuttaa hymyä.
 • Leikkipyyntö: Toisinaan koirat ”hymyilevät” pyytäessään leikkiin. Tämä voi olla osa leikkisää elekieltä, joka kutsuu omistajaa tai toista koiraa leikkimään.
 • Stressin lievitys: Joissakin tapauksissa, koiran ”hymyily” voi olla tapa lievittää stressiä tai epämukavuuden tunnetta.

Tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että koirien ilmeiden ja eleiden tulkinta voi olla monimutkaista, ja vaatii ymmärrystä koiran kehon kielestä kokonaisuutena.

On tärkeää tunnistaa, että koirien ”hymy” ei välttämättä tarkoita samaa kuin ihmisen hymy, vaan se voi olla monimutkainen yhdistelmä erilaisia tunnetiloja ja kommunikaation muotoja.

Kehonkieli: Avain koirien tunnetilojen ymmärtämiseen

Koirien kehonkieli tarjoaa arvokasta tietoa niiden tunnetiloista. Tämä ei rajoitu pelkästään kasvojen ilmeisiin, kuten ”hymyyn”, vaan käsittää laajan valikoiman eleitä ja asentoja.

Kehonkielen ymmärtäminen auttaa koiranomistajia ja eläintenhoitajia tulkkaamaan paremmin koiran tunteita ja aikeita.

Koirien kehonkielen elementit

 1. Hännän heilutus: Yhdistetään yleisesti iloon ja innostukseen, mutta hännän asento ja liikkeen nopeus voivat kertoa paljon enemmän. Esimerkiksi nopea heilutus voi merkitä innostusta, kun taas hidas liike voi olla rauhoittumisen merkki.
 2. Korvien asento paljastaa paljon koiran tunnetilasta. Pystyssä olevat korvat voivat merkitä tarkkaavaisuutta, kun taas taaksepäin vedetyt korvat voivat viitata pelkoon tai alistumiseen.
 3. Kehon asento, kuten kumartuminen, selän kaartuminen tai tassujen asettelu, voi ilmaista leikkisyyttä, puolustautumista tai alistumista.
 4. Silmäkontakti: Suora katse voi olla paitsi haaste tai uhkaus, myös huomion tavoittelu, kun taas välttelevä katse voi ilmaista alistuneisuutta tai epävarmuutta.

Koiran ”hymy” ja kehonkielen vertailu

Koiran ”hymy” on vain yksi osa sen kehonkieltä, ja se täytyy ymmärtää laajemmassa kontekstissa muiden kehonkielen osien kanssa.

Esimerkiksi, jos koira ”hymyilee” samalla kun sen häntä heiluu nopeasti ja korvat ovat rentoina, se merkitsee usein iloisuutta tai leikkisyyttä.

Toisaalta, jos ”hymy” yhdistyy madaltuneeseen hännän asentoon ja välttelevään katseeseen, se voi olla merkki epämukavuudesta tai jopa pelosta.

Rotukohtaiset erot ”hymyilemisessä”

Koirien ”hymyily” ja ilmeiden käyttö vaihtelevat eri rotujen kesken. Tämä johtuu useista tekijöistä, kuten rotukohtaisista anatomisista eroista, kasvojen lihasten rakenteesta ja käyttäytymispiirteistä.

Tässä osiossa tarkastelemme, miten eri koirarodut ”hymyilevät” ja miten tämä ilmenee niiden vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa.

Rotujen anatomiset eroavaisuudet

 1. Lihasten rakenteet: Jotkut rodut, kuten labradorin- ja kultaisetnoutajat sekä samojedit, joilla on erityinen kasvojen lihasten rakenne, voivat näyttää ”hymyilevän” useammin tai selkeämmin kuin muut rodut. Näillä roduilla on usein laajempi kasvojen lihaksisto, mikä mahdollistaa monipuolisemmat ilmeet.
 2. Ilmeiden näkyvyys: Roduilla, joilla on pidempi turkki tai erityisen pitkät karvat kasvojen alueella, kuten collieilla tai settereillä, ”hymy” voi olla vähemmän havaittavissa. Toisaalta lyhytkarvaiset rodut voivat ilmaista hymyään selkeämmin.

Käyttäytymispiirteet

Käyttäytymispiirteiden vaikutus koirien ”hymyilyyn” liittyy sekä rotukohtaiseen luonteeseen että vuorovaikutukseen ihmisten kanssa.

Nämä tekijät yhdessä määrittävät, miten ja kuinka usein eri koirarodut ilmaisevat tunteitaan kasvojensa ilmeillä.

Rotukohtaiset luonteet

 • Iloisuus ja sosiaalisuus: Jotkut koirarodut ovat geneettisesti taipuvaisempia olemaan iloisia ja sosiaalisia. Esimerkiksi kultaisetnoutajat ja labradorinnoutajat tunnetaan niiden ystävällisestä ja positiivisesta luonteesta. Nämä rodut ilmaisevat usein tunteitaan kasvojensa ilmeillä, mikä saattaa näyttää ”hymyilyltä”. Niiden kyky heijastaa tätä iloisuutta ilmeissään voi olla seurausta sekä geneettisistä että ympäristötekijöistä.
 • Rotukohtaiset persoonallisuuspiirteet: Tietyillä roduilla, kuten cockerspanieleilla ja cavalierkingcharlesspanieleilla, on myös taipumus näyttää ”hymyileviä” ilmeitä useammin, mikä voi johtua niiden luonteesta olla ihmisläheisiä ja iloisia.

Vuorovaikutus Ihmisten Kanssa

 • Kommunikointi ilmeillä: Koirat, jotka ovat kehittäneet vahvemman sidoksen ihmisiin, voivat käyttää ilmeitään tehokkaammin kommunikoidakseen. Tämä ei rajoitu vain ”hymyyn”, vaan kattaa laajan valikoiman ilmeitä, jotka välittävät tunteita ja aikomuksia ihmisille. Esimerkiksi bordercollieilla ja saksanpaimenkoirilla, jotka ovat tunnettuja niiden kyvystä työskennellä tiiviisti ihmisten kanssa, voi olla kehittyneempi kyky käyttää kasvojensa ilmeitä viestintään.
 • Ihmisten reaktiot: Ihmisten positiivinen reaktio koiran ”hymyyn” voi vahvistaa tätä käyttäytymistä. Kun koira ”hymyilee” ja saa siitä huomiota tai palkintoja ihmisiltä, se saattaa oppia toistamaan tätä käytöstä. Tämä on erityisen totta roduille, jotka ovat herkkiä ihmisen kiitokselle ja huomiolle, kuten puudeleille ja shetlanninlammaskoirille.

Ihmisen tulkinnat vs. koiran todelliset tunteet

Kun puhutaan koirien eleistä ja ilmeistä, ihmisten tulkinnat voivat usein johtaa väärinymmärryksiin.

Tämä johtuu siitä, että ihmiset taipuvat tulkitsemaan koirien käyttäytymistä omasta ihmisen näkökulmastaan, mikä ei aina vastaa koiran todellisia tunteita tai aikomuksia.

Yleiset harhaluulot ja väärinymmärrykset

 1. Syyllisen näköinen koira: Usein ihmiset tulkitsevat koiran nöyrän ja alistuneen ilmeen merkiksi syyllisyydestä. Tieteelliset tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että tämä ”syyllinen” ilme on todennäköisemmin vastaus ihmisen nuhteluun tai torjuntaan, ei merkki koiran omasta syyllisyydentunnosta.
 2. Hymyilevä koira: Kuten aiemmin mainittu, koiran ”hymy” ei välttämättä merkitse samaa kuin ihmisen hymy. Koiran suupielten vetäytyminen taaksepäin voi johtua monista syistä, kuten rentoutumisesta, läähätyksestä tai jopa stressistä.

Asiantuntijoiden neuvoja oikean tulkinnan tekemiseksi

 1. Koko kehonkielen huomioiminen: Asiantuntijat suosittelevat, että koiran koko kehonkieli tulisi ottaa huomioon sen tunnetilojen tulkinnassa. Esimerkiksi hännän asento, korvien liikkeet ja kehon asento antavat yhdessä kattavamman kuvan koiran tunnetilasta.
 2. Ymmärrys rodun erikoispiirteistä: Eri koirarodut ilmaisevat itseään eri tavoin. Tämän ymmärtäminen auttaa välttämään virhetulkintoja. Esimerkiksi jotkut rodut saattavat näyttää ”hymyilevän” luontaisesti johtuen niiden kasvojen anatomisista piirteistä.
 3. Koiran yksilöllisten piirteiden huomioon ottaminen: Jokainen koira on yksilö, ja sen käyttäytymistä tulisi arvioida sen omien, ainutlaatuisten ominaisuuksiensa pohjalta. Koiran käyttäytymisen tunteminen auttaa paremmin ymmärtämään sen ilmeitä ja eleitä.
 4. Tiedon ja kokemuksen merkitys: Koiran käyttäytymisen ymmärtäminen vaatii tietoa ja kokemusta. Koiranomistajia ja koirien hoitajia kannustetaan oppimaan koirien käyttäytymisestä ja kommunikaatiosta, jotta he voivat tulkita koiran eleitä oikein.

Terveydelliset näkökohdat koirien ilmeiden taustalla

Koirien ilmeiden ja eleiden muutokset voivat joskus olla merkkejä terveysongelmista. Tunnistamalla nämä merkit ajoissa, koiranomistajat voivat auttaa varmistamaan lemmikkiensä hyvinvoinnin ja terveyden.

Seuraavassa käydään läpi, milloin koiran ilmeiden muutokset saattavat viitata terveysongelmiin ja milloin on syytä kääntyä eläinlääkärin puoleen.

Ilmeiden muutokset ja terveydentila

 1. Muutokset kasvojen ilmeissä: Jos koira, joka yleensä ”hymyilee” tai on ilmeikäs, menettää yhtäkkiä kykynsä näyttää näitä ilmeitä, se voi olla merkki neurologisesta ongelmasta tai kasvojen lihasten heikkoudesta.
 2. Hampaiden näyttäminen: Jos koira alkaa näyttää hampaitaan ilman selvää syytä tai jos tämä käytös on uutta, se voi viitata suun tai hampaiden ongelmiin, kuten hammaskiveen, ientulehdukseen tai hampaiden vaurioitumiseen.
 3. Silmien muutokset: Silmien ympärillä olevat ilmeet voivat muuttua, jos koiralla on silmävaivoja, kuten konjunktiviitti, kuivasilmäisyys tai näköongelmat.

Milloin ottaa yhteyttä eläinlääkäriin

 1. Äkilliset muutokset käytöksessä: Jos huomaat äkillisiä muutoksia koirasi ilmeissä tai käytöksessä, jotka eivät selity ympäristötekijöillä, on suositeltavaa ottaa yhteyttä eläinlääkäriin.
 2. Kipuun viittaavat merkit: Merkit, kuten voihkinta, yleinen levottomuus tai haluttomuus syödä, voivat olla merkkejä kivusta, joka saattaa heijastua myös koiran ilmeisiin.
 3. Jatkuva ilmeiden muutos: Jos ilmeiden muutos on jatkuvaa tai pahenevaa, se voi viitata kroonisiin terveysongelmiin, kuten hammasvaivoihin, neurologisiin sairauksiin tai jopa kasvaimiin.
 4. Silmien tai suun ongelmat: Jos huomaat muutoksia silmien tai suun alueella, kuten punoitusta, turvotusta, vuotoa tai epänormaalia hampaiden näkymistä, on tärkeää kääntyä eläinlääkärin puoleen.

Koirien ilmeiden ja eleiden muutokset voivat olla tärkeitä indikaattoreita niiden terveydentilasta. Koiranomistajien on hyvä olla tietoisia näistä merkeistä ja ottaa yhteyttä eläinlääkäriin, kun epäilyjä terveysongelmista ilmenee. Ajoissa havaitut ja hoidetut terveysongelmat voivat merkittävästi parantaa koiran elämänlaatua ja hyvinvointia.

Yhteenveto ja päätelmät

Tässä blogipostauksessa olemme tarkastelleet koirien ilmeitä ja kehonkieltä monesta näkökulmasta. Koirien ”hymyily” ja muut ilmeet ovat monitahoisia käyttäytymisen muotoja, jotka kertovat paljon niiden tunnetiloista, terveydentilasta ja suhteesta ihmisiin.

Tässä yhteenvetona ja päätelminä muutamia keskeisiä huomioita:

 1. Koirien ilmeiden tulkinta: Koirien ”hymy” ja muut ilmeet ovat monimutkaisempia kuin pelkät ihmisten ilmeiden vastineet. Niiden ymmärtäminen vaatii kokonaisvaltaista näkemystä koiran kehonkielestä, käyttäytymisestä ja yksilöllisistä piirteistä.
 2. Rotukohtaiset erot: Eri koirarodut ilmaisevat tunteitaan ja aikomuksiaan eri tavoin. Rodun erityispiirteiden ymmärtäminen auttaa paremmin tulkitsemaan kunkin koiran ilmeitä ja eleitä.
 3. Ihmisen tulkinnat vs. todelliset Tunteet: Ihmisten on tärkeää tunnistaa oma taipumuksensa antropomorfisoida, eli inhimillistää koirien käyttäytymistä. Koirien ”syyllinen” ilme tai ”hymy” voi johtua monista syistä, jotka eivät aina liity ihmisen käsityksiin näistä tunteista.
 4. Terveydelliset näkökohdat: Koirien ilmeiden muutokset voivat joskus olla merkkejä terveysongelmista. Huolellinen havainnointi ja ajoissa toimiminen ovat avainasemassa lemmikin terveyden ylläpitämisessä.
 5. Koiran ja Omistajan Välinen Suhde: Ymmärtämällä koiran ilmeitä ja kehonkieltä syvällisemmin, omistajat voivat vahvistaa suhdettaan lemmikkiinsä ja edistää niiden hyvinvointia.

Koirien ilmeiden ja eleiden tulkinta on olennainen osa vastuullista koiranomistajuutta. Se auttaa omistajia ymmärtämään paremmin lemmikkiensä tarpeita ja tunnetiloja, mikä johtaa vahvempaan ja terveempään suhteeseen koiran kanssa.

Tämä ymmärrys on myös arvokas työkalu koiran terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Koirien maailma on täynnä ilmaisuja ja viestejä, jotka odottavat tulkintaamme ja ymmärrystämme,

Miten täysikuu vaikuttaa koiraasi?

Täysikuu on jo vuosisatojen ajan yhdistetty erikoiseen käyttäytymiseen niin ihmisillä kuin eläimilläkin, eikä tämä ole mikään yllätys. Kuun vaiheet vaikuttavat ihmisten uneen, mielenterveyteen ja jopa verenpaineeseen.

Mutta entäpä nelijalkaiset ystävämme? Jos olet huomannut, karvainen kumppanisi saattaa käyttäytyä omituisesti täydenkuun aikaan, et ole yksin. Monet lemmikinomistajat raportoivat eläintensä oudosta käytöksestä, kun kuu on täydessä loistossaan. Tämä käytös vaihtelee hermostuneesta täysin holtittomaan.

Mitä täysikuu todella tekee koirille?

Koira voi olla levoton täydenkuun aikaan, olla aggressiivinen tai piiloutua.
Koira voi olla levoton täydenkuun aikaan, olla aggressiivinen tai piiloutua.

Monet lemmikinomistajat ovat huomanneet, että heidän koiransa käyttäytyvät erikoisesti täydenkuun aikana.

Koirat saattavat olla levottomia tai ulvoa, aivan kuten susi-esi-isänsä. Kissat taas saattavat piiloutua tai olla yhtä lailla levottomia.

Vaikka tieteellistä näyttöä täydenkuun vaikutuksesta kotieläimiin ei ole, tilastot osoittavat mahdollista korrelaatiota.

Täysikuu saattaa lisätä eläinlääkärikäyntejä

Täysikuun aiheuttama ylimääräinen valo voi viedä koiran pahimmillaan eläinlääkärille.
Täysikuun aiheuttama ylimääräinen valo voi viedä koiran pahimmillaan eläinlääkärille.

Esimerkiksi yksi tutkimus, joka tarkasteli yli 10 vuoden eläinlääkärikäyntejä, havaitsi 23% lisäyksen kissojen ja 28% lisäyksen koirien vastaanottokäynneissä juuri täydenkuun aikana.

Vaikka tieteellistä näyttöä ei ole, on olemassa useita teorioita, jotka yrittävät selittää tätä ilmiötä.

Yhden teorian mukaan kuun vetovoima saattaa vaikuttaa koiran  käyttäytymiseen. Tämä perustuu siihen, että kuun vetovoima vaikuttaa maapallon vesimassoihin.

Koska eläimet (kuten ihmisetkin) koostuvat suurelta osin vedestä, on mahdollista, että kuun vetovoimalla voi olla vaikutusta myös niihin. Tämä teoria ei kuitenkaan ole saanut tieteellistä vahvistusta.

Vaikka 23–29 % lisäys ei ole tilastollisesti merkittävä, se on silti huomionarvoinen.

Kuun tuoma valo voi lisätä levottomuutta

Täydenkuun aikaan koira voi muuttua levottomaksi, koska sen rytmi menee sekaisin.
Täydenkuun aikaan koira voi muuttua levottomaksi, koska sen rytmi menee sekaisin.

Toinen mahdollinen selitys on ympäristötekijät. Täydenkuun aikana yöt ovat valoisampia, mikä tarkoittaa, että lemmikit saattavat viettää enemmän aikaa ulkona.

Lisääntyvä ulkoilu ja aktiviteetti voivat johtaa koiralla lisääntyneeseen levottomuuteen tai jopa aggressiivisuuteen.

On myös mahdollista, että koirien sisäinen kello reagoi kuun eri vaiheisiin. Eläinten biologiset rytmit, kuten unirytmi ja ruokailurytmi, saattavat häiriintyä kuun vaiheiden muutosten myötä.

Tämä on kuitenkin vielä spekulatiivista, ja lisätutkimuksia aiheesta tarvitaan.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Voivatko koirat aistia täysikuun?

Ei ole juurikaan todisteita siitä, että täysikuu vaikuttaisi koirien käyttäytymiseen. Joidenkin lähteiden mukaan koira voi olla täysikuun aikaan kuitenkin levottomampi ja äänekkäämpi.

Koska täysikuu vaikuttaa ihmisiin ja moniin muihin eläimiin, on jopa luultavaa, että sillä on jonkinlaista vaikutusta myös koiriin.

Mitä? Sitä emme tiedä.

Vaikuttaako täysikuu koiriin?

Petbeastro-sivuston mukaan koirat voivat haukkua enemmän täydenkuun aikaan, mutta ne eivät hauku kuuta.

Haukkumisen lisääntyminen täydenkuun aikaan liittyy enimmäkseen kuun säteiden aiheuttamaan valoisuuteen ja siitä seuraavaan hämmennykseen.

Vaikka koirat näyttävät ulvovan kuuta kohti, ne oikeastaan vain nostavat päätään, jotta haukku kuuluisi paremmin.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Haivaitsevatko koirat kuun?

Tällä hetkellä ei ole näyttöä siitä, että koirat havaitsisivat kuun tai että sen vaiheet vaikuttaisivat koiran käytökseen.

Vaikuttaako täysikuu koirien uneen?

Koirien uni saattaa keskeytyä täysikuun aikaan, koska näinä öinä valoa on tarjolla enemmän kuin tavallisesti. Tämä voi johtaa ylimääräisiin heräilyihin ja levottomuuteen.

Onko täysikuu hyväksi koirille?

On olemassa hyvin vähäistä näyttöä siitä, että koirat päätyvät eläinlääkärin vastaanotolle hieman todennäköisemmin täyden kuun aikaan. En odottaisi positiivisia reaktioita, enkä liioin olisi huolissani.

Miten kuunkierto vaikuttaa eläimiin?

Vaikka vuorokausirytmit tunnetaan melko hyvin, kuunkierron vaikutuksista ihmisten ja eläinten käyttäytymiseen ja fysiologiaan tiedetään vain vähän.

Esimerkiksi ihmisillä kuunkierron tiedetään vaikuttavan hedelmällisyyteen, kuukautisiin ja syntyvyyteen. Melatoniinitasot näyttävät korreloivan kuukautiskierron kanssa. Ihmisillä kuunkierto vaikuttaa myös liikenneonnettomuuksiin, rikoksiin ja itsemurhiin.

Eläintutkimukset paljastavat, että kuunkierto voi vaikuttaa esimerkiksi hyönteisten hormonaalisiin muutoksiin. Kaloilla kuunkierto vaikuttaa muun muassa lisääntymiseen.

Linnuilla melatoniinin ja korikosterodin vaihtelut katoavat kokonaan täyden kuun päivinä. Laboratiorotilla kuunkierto vaikuttaa myös makuherkkyyteen ja käpyrauhassolujen rakenteeseen.

Miten kuunvalo vaikuttaa koiriin?

Ikävä kyllä, kuunvalon vaikutuksista koiriin ei ole juurikaan tutkimusta.

Miten kuu ja kuunkierto vaikuttaa sinun koiraasi? Olisi mielenkiintoista kuulla, mitä tämä maapalloa kiertävä taivaankappele saa aikaan nelijalkaisessa ystävässäsi.

Onko koirasi levottomampi, ulvooko se kuuta, vai onko sillä muita erikoisia tapoja täydenkuun aikaan?

Älykkäimmät koirarodut TOP 100

Koirat ovat paitsi ihmisen läheisimpiä ja uskollisimpia ystäviä, myös hämmästyttävän älykkäitä olentoja. Ne osoittavat poikkeuksellista taitoa oppia uusia taitoja, ratkaista ongelmia, mukautua vaihteleviin ympäristöihin ja kommunikoida ihmisten kanssa tavoilla, jotka hämmästyttävät meitä kerta toisensa jälkeen.

Monet koirarodut ovat erittäin nokkelia oppimaan uusia temppuja ja taitoja: ne oppivat avaamaan ovia, noutamaan esineitä ja jopa ratkaisemaan yksinkertaisia matemaattisia tehtäviä. Ne ymmärtävät syy-seuraus-yhteyksiä ja kykenevät tekemään päätöksiä, jotka osoittavat poikkeuksellista kykyä omaksua tietoa ja soveltaa sitä käytännön tilanteissa.

Tässä blogijutussa listaamme top 100 älykkäimmät koirarodut. Listan on laatinut Stanley Coren, koirapsykologian professori Brittiläisen Kolumbian yliopistosta. Coren julkaisi ensimmäisen listauksen vuoden 1994 kirjassaan The Intelligence of Dogs.

Joten tässä ne ovat: 100 älykkäintä koirarotua, olkaa hyvä:

Top 100 älykkäintä koirarotua -listaus

Älykkäimmät koirarodut. Kuvassa kirjaa silmälasit päässä lukeva viisas chihuahua.

Tässä luettelo sadasta maailman älykkäimmäistä koirarodusta alenevassa järjestyksessä, älykkäin rotu viimeisenä sekä muutama mielenkiintoinen knoppitieto jokaisesta rodusta.

100. Walesinterrieri on pienriistan metsästykseen jalostettu koirarotu, joka on näyttelyjalostuksesta huolimatta säilyttänyt terrieriluonteensa. Rodulla on tyypillinen terrieritemperamentti – iloinen ja eloisa, harvoin ujo tai arka, joka vaatii koulutusta, mutta jolla on työ- ja tottelevaisuusälykkyyttä.

99. Mopsi on arvostettu seurakoira, joka on ollut kuninkaallisten ja aristokraattien suosiossa. Kerrotaan jopa Napoleonin joutuneen jakamaan vuoteensa mopsin kanssa.

98. Rhodesiankoira eli vanrooyeninleijonakoira tai afrikanleijonakoira on afrikkalaissyntyinen suurikokoinen, voimakas ja lihaksikas koirarotu, joka tunnetaan uskollisena ja älykkäänä, joskin vieraita kohtaan hieman etäisenä rotuna. Rhodesiankoira tarvitsee johdonmukaista koulutusta ja oikeanlaista sosiaalistamista, eikä rotu välttämättä sovi kokemattomille koiranomistajille tai perheille, joissa on pieniä lapsia.

Shar pei
Shar pei. Kuva: Yerpo, Wikimedia Commons

97. Shar pei on ainutlaatuisen näköinen kiinalainen, murjottavalta näyttävä koirarotu. Rodulle on tyypillistä että koira ja nahka kasvavat eri tahdissa. Kiinalaisen rotustandardin mukaan niillä on ”simpukkamaiset korvat, perhosen nenä, melonin muotoinen pää, isoäidin kasvot, vesipuhvelin kaula, hevosen pakarat ja lohikäärmeen jalat.”

96. Whippet on maailman yleisin vinttikoira ja ”köyhän miehen ravihevonen”, joka on luonteenomaisesti hiljainen ja pidättyvä. Whippetillä on voimakas saalisvietti, mutta se ei yleensä hauku.

95. Alaskanmalamuutti on suurikokoinen koirarotu, joka on alunperin jalostettu sen voiman ja kestävyyden vuoksi rekikoiraksi. Malamuutti on ihmisille ystävällinen, luonteeltaan arvokas, uskollinen ja utelias rotu. Alaskanmalamuuteilta puuttuu miellyttämisenhaku. Ne osaavat käyttää hyväkseen omistajansa heikkoja kohtia ja testata rajojaan jatkuvasti.

94. Shiba tai shiba inu on japanilainen pystykorvarotu, jota on käytetty alun perin metsästys- ja nykyään myös seurakoirana. Shibat osoittavat yleensä itsenäistä luonnetta. Energisyytensä ja älykkyytensä vuoksi rotu vaatii paljon henkistä stimulaatiota ja liikuntaa.

93. Staffordshirenbullterrieri eli staffi on ärjyn näköinen pikkukoira, jonka sisällä asustaa täydellinen perhekoira: rakastettava, hellyydenkipeä ja iloinen koira, joka jakaa ystävyyttään kaikille. Erittäin älykäs, mutta omalla tavallaan myös vapaa-ajattelija, joka tekee asiat mieluummin omalla tavallaan.

Kaksi mäyräkoiran pentua sängyllä.
Mäyräkoira

92. Mäyräkoira on lyhytjalkainen ja pitkänomainen koirarotu, ja Suomen 10:nneksi suosituin koirarotu, joka on leikkisä, mutta voimakkaan metsästysviettinen rotu, joka jahtaa mielellään pienempiä eläimiä. Älykkyydeltään mäyräkoirat sijoittuvat koiraroduissa keskivaiheille.

91. Tanskandoggin suuri ja vaikuttava ulkonäkö peittää alleen sen ystävällisen luonteen, joka tekee siitä rakastavan ja omistautuneen lisän mihin tahansa kotiin. Tutkimukset ovat osoittaneet, että tanskandoggi voi rodun työhistoriasta johtuen oppia ymmärtämään jopa 250 sanaa ja elettä.

90. Bokseri on saksalainen molossikoirarotu, jota koulutetaan mm. jälki-, haku-, viesti- ja suojelukoiriksi. Bokserin varhainen sosialisointi ja koulutus ovat elintärkeitä kanavoimaan energian positiivisella tavalla. Bokseri on erittäin älykäs, mutta voi kyllästyä helposti toistoihin.

89. Skotlanninhirvikoira on lempeä, rauhallinen, hiljainen ja herkkä rotu, joka on kuuluisa tottelevaisuudestaan ja halukkuudestaan miellyttää. Älykäs rotu, joka oppii hyvin, mutta jolla on usein myös lyhyt keskittymiskyky.

88. Havannankoira on kuubalainen kääpiökoira ja Suomen suosituin kääpiökoirarotu, joka on tyytyväinen silloin, kun sen omistaja on tyytyväinen. Havannankoiralla on vilkas luonne ja se rakastaa leikkiä. Vaikka ne eivät ole nopeimpia oppijoita, ne ovat vallan erinomaisia lukemaan ihmisten tunteita.

87. Valkoinen länsiylämaanterrieri eli westie on keskikokoinen terrieri, joka on älykäs ja nopeasti oppiva rotu, mutta jolla on kova saalistusvietti. Rodun luonne voi vaihdella suuresti, ja siinä missä jotkin yksilöt ovat ystävällisiä, osa niistä on hyvin omistushaluisia ja itsepäisiäkin.

86. Korthalsingriffoni on monipuolinen seisova lintukoira ja erinomainen jäljestäjä. Se on älykäs ja energinen koira, jolla on ulospäinsuuntautunut luonne. Ulkoilua rakastava koira sopii aktiivisille perheille.

85. Parsonrussellinterrieri on pienikokoinen terrierirotu, joka on luonteeltaan reipas ja energinen, mistä syystä rotu on omiaan ulkoilusta ja liikunnasta pitävälle ihmiselle. Parsonit tunnetaan aktiivisuudestaan ja älykkyydestään, sillä rodulla on pitkä historia taitavana ketunmetsästäjänä.

Harrier
Harrier. Kuva: Evforce, Wikimedia Commons

84. Harrier on keskikokoinen metsästyskoira, jota käytetään jäniksenmetsästykseen. Harrier on ystävällinen, lempeä ja ihmisläheinen koira, jolla on korkea älykkyys ja hyvät ongelmanratkaisutaidot.

83. Englanninvinttikoira eli greyhound on voimakasrakenteinen, jäntevä ja linjakas koirarotu, joka tunnetaan myös maailman nopeimpana rotuna. Rauhallisena, helppona ja ihmisiin kiintyvällä englanninvinttikoiralla on erittäin voimakas saalistusvietti, mistä syystä se on pidettävä aina kytkettynä, vaikka aggressiivisutta esiintyy vain harvoin.

82. Amerikankettukoira on petoriistan ajamiseen erikoitunut rotu, joka on erittäin nöyrä ja käytökseltään suloinen. Tyypillinen amerikankettukoira on lempeä ja rento koira, joka tulee toimeen lasten ja muiden eläinten kanssa. Erittäin ystävällinen ja älykäs rotu, joka tarvitsee aina seuraa.

81. Saukkokoira on brittiläinen metsästyskoira, joita arvioidaan olevan vain noin 600 kappaletta maailmanlaajuisesti. Voimakas ja vahva rotu, jolla on majestettinen pää. Saukkokoiralla on erittäin tarkka hajuaisti, jolla se pystyy seuraamaan jälkiä mudassa ja vedessä jopa 27 tunnin ajan.

80. Englanninkettukoira on yksi neljästä kettukoirarodusta. Se on tasapainoinen, voimakas ja sulavalinjainen rotu, joka on luonteeltaan valpas, tarkkaavainen, lempeä, sosiaalinen ja suvaitsevainen. Laumakoirana se tulee hyvin toimeen muiden koirien kanssa ja nauttii suuresti ihmisten seurasta.

79. Tiibetinspanieli on pieni, toimelias ja valpas seurakoira, jonka ominaispiirteisiin kuuluu iloisuus ja itsevarmuus. Tiibetinspanieli on erittäin älykäs ja itsenäinen rotu, jota on helppo kouluttaa, mutta joka ei itsepäisyyttään välttämättä viitsi kuunnella.

Bichon Frisé
Bichon Frisé

78. Bichon frisé on pieni valkoinen seurakoirarotu, joka on luonteeltaan iloinen, utelias, hyvätapainen, herkkä, leikkisä ja rakastava. Bichonilla on vahva itsetunto ja voimakas oma tahto. Se on älykäs ja keksiit nopeasti keinot, joilla omistajan saa ”kiedottua tassujensa ympärille”. Tästä syystä omistajalta vaaditaan koulutuksessa sekä kärsivällisyyttä, päättäväisyyttä että johdonmukaisuutta.

77. Siperianhusky on pystykorvainen rekikoirarotu, joka kykenee vetämään kevyttä kuormaa kohtalaisella nopeudella pitkiäkin matkoja. Luonteeltaan siperianhusky on ystävällinen ja lempeä, mutta myös valpas ja seurallinen koira. Rodun älykkyys, käsiteltävyys ja innokkuus tekevät siitä miellyttävän seuralaisen ja työskentelyhaluisen käyttökoiran.

76. Amerikanvesispanieli on pienilukuinen yhdysvaltalainen spanielirotu, joka on kehitetty vesilintujen metsästykseen. Se on yhtä taitava noutaja kuin kultainennoutaja tai labradorinnoutaja, mutta myös hyvä ja kestävä uimari. Amerikanvesispanieli on erinomainen koira myös agilityssä ja flyballissa.

75. Pesukarhukoira on ainoa coonhound– eli pesukarhurotu. Se on ulkonäötään kookas, ketterä ja voimakasrakenteinen. Luonteeltaan se on älykäs, rakastava ja omistautunut. Pesukarhukoira on suostuvainen koulutukseen, mutta ei sokeasti totteleva. Kun pesukarhukoira oppii jotain, se on taipuvainen tekemään niin koko loppuelämänsä.

74. Karkeakarvainen saksanseisoja on Saksassa monista kanakoiraroduista kehitetty rotu, joka pystyy jäljittämään, seisomaan ja noutamaan niin maalla kuin vedessäkin. Luonteeltaan se on rakastava, eloisa, erittäin määrätietoinen, aktiivinen ja älykäs. Se on innokas oppimaan uutta, rakastaa tekemistä ja työskentelystä omistajalleen.

Cavalierkingcharlesinspanieli
Cavalierkingcharlesinspanieli. Kuva: Andreweatock, Wikimedia Commons

73. Cavalierkingcharlesinspanieli on pieni ja reipas seurakoirarotu, joka on pienestä koostaan huolimatta leikkisä, kärsivällinen ja miellyttämisenhaluinen rotu, joka ei ujostele myöskään isompia koiria. Cavalierkingcharlesinspanielit menestyvät niin näyttelyissä, tokossa kuin agilityssäkin lempeän luonteensa ansiosta.

72. Pointteri on englantilainen kanakoira, joka on saanut nimensä seisovasta asennostaan (engl. point, osoittaa), jolla se ”osoittaa” haistamansa riistan tuoksun metsästäjälle. Pointteri on ystävällinen, tasapainoinen ja valppaan järkevä, mikä tekee rodusta miellyttävän ja koulutettavan seuralaisen sekä metsästykseen että kotiin.

71. Suomenpystykorva on Suomen kansalliskoira, joka soveltuu käytettäväksi metsäkanalintujen, pienpetojen, vesilintujen sekä hirven ja jopa karhun metsästykseen. Vilkas, rohkea, tarmokas, peräänantamaton ja metsästysintoinen rotu, joka pärjää myös seurakoirana. Erittäin älykäs rotu, joka ei kuitenkaan jaksa pitkäkestoisia harjoituksia.

70. Saluki on Lähi-idästä kotoisin oleva, vinttikoirista kehitetty rotu ja yksi maailman vanhimmista koiraroduista. Alkuperäiseltä käyttötarkoitukseltaan se on näöllä (ei hajulla) metsästävä ja saaliin kiinniottava koira. Saluki on itsenäinen ja etäinen rotu, joka voi olla vaikea kouluttaa ilman määrätietoista hellävaraisuutta ja kärsivällisyyttä.

69. Australianpaimenkoira on paimennukseen kehitetty koirarotu, jota voidaan käyttää myös palveluskoirana eri pk-lajeissa, pelastuskoirana, opaskoirana, agilityssä, vesipelastuksessa, tokossa, terapiakoirana ja näyttelyissä. Se on älykäs ja vilkas käyttökoira, joka on luonteeltaan palveluhaluinen ja helposti koulutettava koira.

68. Kuvasz on unkarilainen paimenkoirarotu ja laumanvartija, joka voi toimia myös seurakoirana. Se on itsenäinen, rohkea ja peloton koira, jolla ei älykkyydestä ja päättäväisyydestä huolimatta ole kovin kovin vahva miellyttämisenhalu. Se on kuitenkin erittäin omistautunut perheensä ja alueensa puolustamiseen.

Irlanninsusikoira
Irlanninsusikoira on yksi maailman suurimmista koiraroduista. Kuva: Sylvie Saulue/Design Madeleine, Wikimedia Commons

67. Irlanninsusikoira on maailman korkein koirarotu. Aikoinaan peloton suurriistan metsästäjä on nykyään rauhallinen, arvokas, ystävällinen ja miellyttävä kumppani, joka on älykkäänä rotuna suhteellisen helppo kouluttaa ja nopea oppimaan.

66. Kiharakarvainen noutaja on englantilainen koirarotu ja noutajista kookkain. Luonteeltaan se on eläväinen, älykäs, nokkela ja itsenäinen. Se on nopea oppimaan ja rakastaa miellyttämistä, joskin kyllästyy koulutuksessa helposti toistoon.

65. Sileäkarvainen kettuterrieri on Englannissa luolametsästykseen kehitetty koirarotu. Luonteeltaan se on toimelias, energinen, temperamenttinen, itsenäinen ja älykäs.

64. Bedlingtoninterrieri on hieman karitsalta näyttävä koirarotu, joka on luonteeltaan terävä ja sisukas. Rodun haukkua on verrattuna konekiväärin ääneen ja sen uintinopeus kilpailee newfoundlandin kanssa. Bedlingtoninterrierit ovat tunnettuja älykkyydestään ja sinnikkydestään. Ne pitävät tappelemisesta ja ovat taipuvaisia mustasukkaisuuteen muiden koirien seurassa.

63. Vehnäterrieri on irlantilainen koirarotu, jolla on historia maatalojen moniosaajana vahti-, paimennus- ja metsästystehtävissä. Luonteeltaan ”vehnät” ovat energisiä ja leikkisiä – niiden temperamentissa yhdistyvät terrierien älykkyysvalppaus sekä työkoiran tasapainoisuus.

62. Dalmatiankoira on alunperin vainu- ja vahtikoira, jonka monet tuntevat 101 dalmatialaista -elokuvasta.  Nykyään puhtaasti seurakoirana käytetty dalmatiankoira oppii helposti uusia asioita ja siksi sen kanssa voi harrastaa melkein mitä tahansa agilitystä rally-tokoon. Älykkyydestään huolimatta (tai siitä johtuen) se ei ole niin palveluhalukas kuin monet muut palveluskoirarodut.

61. Norwichinterrieri on pienikokoinen koiraroru, alkuperäiseltä käyttötarkoitukseltaan metsästysterrieri. Tämä pieni, mutta sitkeä rotu on tyypillisesti rohkea, älykäs ja hellyydenkipeitä. Energinen koira rakastaa aktiivista elämää ja ruokaa. Innokas miellyttämään, mutta omaa usein myös oman vahvan mielipiteensä.

60. Clumberinspanieli on englantilainen koirarotu ja spanieliroduista suurikokoisin. Luonteeltaan se on lempeä, uskollinen, arvokas ja nautiskelunhaluinen. Clumberinspanieleilla on taipumus palkintomentaliteettiin, eli tapaan kantaa usein jotain, kuten tärkeää lelua, suussaan ilmaisuna ylpeydestä tai omistamisesta.

Faaraokoira
Faaraokoira. Kuva: Pleple2000, Wikimedia Commons

59. Faaraokoira on nimestään huolimatta maltalainen vinttikoiranomainen, ylväsryhtinen koirarotu, jossa on metsästyskoiran itsenäisyyttä ja alkukantaisuutta. Älykkäänä rotuna se oppii uusia asioita helposti, mutta rodun motivoiminen voi olla vaativaa.

58. Englanninsetteri on metsästyskoira, jota käytetään kanalintujen ja pienriistan metsästykseen sekä linnustuksessa noutavana koirana. Rodun luonnetta kuvaa parhaiten ”herrasmies luonnostaan”. Se on energinen ja ihmiskeskeinen koira, joka kaipaa huomiota ja toimintaa. Englanninsetterit ovat erittäin älykkäitä ja ne voidaan kouluttaa lähes mihin tahansa, paimentamista lukuunottamatta.

57. Kääpiöpinseri on ”iso koira pienessä koossa”, mikä tarkoittaa, että rotu soveltuu vain kokeneille koiranomistajille. Kääpiöpinseri on itsevarma, ulospäinsuuntautunut, aktiivinen ja energinen rotu, josta tulee parhaimmillaan loistavia agilitykoiria. Valpas ja varovainen vieraita kohtaan.

56. Silkkiterrieri on pieni australialainen rotu, joka on luonteeltaan valpas ja aktiivinen, mutta samalla vaativa. Se sijoittuu top 20:een älykkyydessä pienikokoisissa roduissa, joskin rodun koulutus voi olla vaikeaa rodun omapäisyydestä johtuen.

Apinapinseri
Apinapinseri on saanut nimensä apinamaisista kasvonpiirteistään.

55. Apinapinseri on saksalainen kääpiöpinserirotu, joka on saanut nimensä apinamaisista kasvonpiirteistään. Rodun alkuperäinen käyttötarkoitus oli rotanmetsästys aikana, jolloin rotanmyrkkyjä ei vielä tunnettu. Luonteeltaan apinapinseri on rohkea, arkailematon ja särmikäs rotu, joka tarvitsee perustottelevaisuuskoulutuksen. Erittäin älykäs ja miellyttämisenhaluinen koira.

54. Harmaa norjanhirvikoira on Norjan kansalliskoira ja Suomessakin suosittu rohkea, tarmokas ja peloton koirarotu, jolla on äänekäs haukku. ”Norjanharmaita” kasvatetaan suurriistan, kuten suden-, karhun- ja hirvenmetsästykseen. Se on leikkisä, itsenäinen, valpas ja erittäin älykäs rotu.

53. Irlanninsetteri on eloisa metsästykseen jalostettu keskikokoinen koirarotu, josta on nykyään kaksi erillistä rotua: punainen irlanninsetteri ja punavalkoinen irlanninsetteri. Luonteeltaan irlanninsetteri on energinen, tarkkaavainen, vilkas, avoin, älykäs ja sosiaalinen.

52. Kerrynterrieri on vahvapäinen ja erittäin innokas rotu – Irlannin kansalliskoira, joka jalostettiin aikoinaan tuhoeläimien, kuten kanien ja mäyrien torjuntaan. Kerrynterrieri on nopea, vahva ja älykäs rotu, joka pärjää niin agilityssä, paimennuksessa kuin jäljestyksessäkin.

51. Cairnterrieri on yksi vanhimmista terrieriroduista. Se on peloton ja iloinen rotu, joka on itsevarma, mutta ei riidanhaluinen. Vaikka rodusta löytyy itsepäisyyttä, koulutus ei ole ongelma, jos siihen jaksaa perehtyä, sillä cairnterrieri on hyvin älykäs ja oppivainen koira.

50. Amerikaneskimokoira on Saksasta kotoisin oleva seurakoirarotu ja pystykoiraperheen jäsen, jota pidetään yhtenä muinaisista koiraroduista. Vahtikoirakäytön lisäksi amerikaneskimokoiria on käytetty 1930- ja 1940-luvuilla sirkuskoirina. Erittäin älykäs ja innokas miellyttämään. Oppii uusia komentoja nopeasti ja joskus vain seuraamalla muita koiria.

Partacollie
Partacollie on pitkäkarvainen paimenkoira. Kuva: PierreSelim, Wikimedia Commons

49. Partacollie on pitkäkarvainen paimenkoira, jota on käytetty lammas- ja karjalaumojen paimentamiseen ja kokoamiseen. Luonteeltaan partacollie on iloinen, vilkas ja toiminnanhaluinen. Yksi omistajien yleisimmistä ongelmista on, että rodun älykkyys saa ne kyllästymään nopeasti koulutukseen.

48. Gordoninsetteri on seisova lintukoira, joka on valpas, kiinnostunut ja itsevarma. Rotu on luonteeltaan älykäs, peloton ja kykenevä sekä riittävän vahvamielinen kestämään rankkaakin koulutusta. Gordoninsettereillä on erinomainen muisti, minkä ansiosta niistä tulee vuosi vuodelta parempia metsästyskoiria.

47. Amerikanstaffordshirenterrieri on seura- ja harrastuskoira, joka on kohtuullisen helppo kouluttaa, mutta jolta löytyy myös annos terrierin itsenäisyyttä. Luonteeltaan se on älykäs, itsevarma, rohkea, peloton ja reviiritietoinen, ei kuitenkaan haukkuherkkä koira. Työskentelee mielellään ihmisen kanssa, mutta ei ole palveluskoiramaisen aulis, vaan joka tarvitsee paljon motivointia.

46. Australianterrieri on alkuperäiseltä käyttötarkoitukseltaan hiirien, rottien ja muiden pienten tuhoeläinten hävittämiseen käytetty koirarotu. Nykyisin se on puhdas seurakoira – eloisa ja valpas rotu, jolla on luonnollista rottametsästäjän aggressiivuutta. Australianterrierin työ- ja tottelevaisuusäly osoittaa hyvää koulutettavuutta.

45. Newfoundlandinkoira on Kanadan itärannikolla jalostettu työkoirarotu, joka on toiminut ankarissa ilmasto- ja meriolosuhteissa vesi- ja pelastuskoirana. ”Nöffit” tunnetaan paitsi jättimäisestä koostaan, myös älykkyydestään, kekseliäisyydestään, voimastaan ja rauhallisesta nallekarhumaisesta luonteestaan.

44. Fieldspanieli on Isosta-Britanniasta kotoisin oleva spanielirotu, jota käytetään perhekoirana, metstästyskoirana ja agilitykoirana. Rotu on aktiivinen ja utelias, yksin jätettynä tuhoava. Fieldspanielin pitkät, höyhenmäiset korvat kehystävät kasvoja, jotka välittävät lempeää älykkyyttä ja ongelmanratkaisutaitoja.

Samojedinkoira
Samojedinkoira on lumenvalkea pystykorvarotu.

43. Samojedinkoira on valkoinen, hyvin seurallinen ja ystävällinen pystykorvarotu, jolla on iloinen ilme ja voimakas tarve kuulua laumaan. Samojedit ovat voittaneet perinteisiä paimenrotuja paimenkokeissa, mutta rotu vaatii omistajalta paljon saada paras esiin tästä älykkäästä rodusta.

42. Manchesterinterrieri on Suomessa suhteellisen harvinainen koirarotu. Hyvin tiivisrakenteinen ja voimakas rotu, joka on luonteeltaan valpas, eloisa ja energinen. Vaikka jotkin terrierit ovat juroja ja tyynejä, samat ominaisuudet eivät päde älykkääseen ja uteliaaseen manchesterinterrieriin.

41. Walesinspringerspanieli on ylösajava koirarotu, joka oli pitkään tuntemattomampi rotu, mutta jonka menestys koirakokeissa kasvatti nopeasti sen suosiota. ”Welshi” on luonteeltaan vilkas, eloisa ja sosiaalinen koira, joka haluaa viettää aikaa perheensä kanssa. Rotu on nopea oppimaan, mutta voi olla itsepäinen. Oikealla koulutuksella siitä voi tulla erittäin tottelevainen koira.

40. Brienpaimenkoira eli briardi on ranskalainen koirarotu, jota käytettiin perinteisesti lampaiden paimentamiseen ja niiden puolustamiseen. Luonteeltaan se on vilkas ja toiminnanhaluinen. Työ- ja paimenkoirana sille on ominaista koulutettavuus, älykkyys, perheen suojeleminen sekä varovaisuus ulkopuolisia kohtaan.

39. Borderterrieri on pieni, karkeakarvainen terrierirotu Englannista, jota käytettiin alunperin ketunmetsästyksessä. Sillä on riittävän pitkät jalat pysyäkseen hevosten perässä ja pieni ruho mahtuakseen ryömimään kettujen koloihin sekä ajaakseen niitä ulos. Luonteeltaan se on rohkea, älykäs ja reipas koira, joka ilmaisee tunteitaan korvillaan ja hännällään, mutta myös mitä erilaisimmilla äänillä. Borderi on muita terrierejä selvästi rauhallisempi rotu.

38. Bouvier on Belgiasta kotoisin oleva paimenkoirarotu, jota käytettiin alunperin maataloustöihin, kuten karjan ajamiseen, lampaiden paimentamiseen ja kärryjen vetämiseen. Nykyään bouvier on monipuolinen perhe-, harrastus-, poliisi-, opas- ja rajakoira, jota voidaan käyttää niin suojelu-, rauniokoira- kuin vesipelastustehtävissäkin. Monipuolisten käyttökoiraominaisuuksien vuoksi bouvier on yksi älykkäimmistä koiraroduista.

37. Airedalenterrieriä kutsutaan ison kokonsa ansiosta ”terrierien kuninkaaksi”. Airedalenterrieri on kasvatettu metsästämään itsenäisesti, minkä seurauksena koira on erittäin älykäs, itsenäinen, vahvamielinen ja joskus itsepäinen.

36. Portugalinvesikoira on melko harvinainen koirarotu, jota on käytetty ajamaan kaloja kalastajien verkkoihin, noutamaan verkkoja sekä vartioimaan kalastajien veneitä. Nykyään seurakoirana tunnettu portugalinvesikoita on innokas uimari ja sukeltaja, sekä monipuolinen harrastuskoira, joka on itsenäinen, älykäs ja helposti koulutettavissa oleva koira.

35. Suursnautseri on 1600-luvulla saksassa kehitetty koirarotu, joka kasvatettiin ajamaan karjaa markkinoille ja vartioimaan maanviljelijän omaisuutta, ja myöhemmin vartioimaan panimoita, lihakauppoja, varastoja ja tehtaita. Suursnautsereita on kuvattu luotettaviksi lasten kanssa. Suursnautseri on erittäin energinen ja innokas rotu, joka älykkyytensä vuoksi voi myös kyllästyä  helposti.

34. Yorkshirenterrieri on pitkäkarvainen terrieri, joka on vilkas, valpas, älykäs ja tasapainoinen rotu. Pienestä koostaan huolimatta se on hyvin suojeleva, utelias ja huomionkipeä. Yorkshirenterrieri on luonnostaan älykäs, nopeasti oppiva ja helposti koulutettava rotu.

Puli
Puli on kotoisin Unkarista. Kuva: Anita Ritenour, Wikimedia Commons

33. Puli on pieni-keskikokoinen unkarilainen paimenkoirarotu, joka tunnetaan pitkästä, huopaantuneesta päällykarvastaan. Luonteeltaan puli on uskomattoman älykäs, aktiivinen ja uskollinen koira, joka pyrkii miellyttämään, mutta joka toisaalta tarvitsee tottelevaisuuskoulutusta jo nuorena.

32. Chesapeakelahdennoutaja eli ”chessie” on ankarissa sääolosuhteissakin toimiva keskikokoinen, innokas ja peräänantamaton koirarotu. Luonteeltaan chessie on iloinen, älykäs, rohkea ja suojeleva. Chesapeakelahdennoutajat hymyilevät paljastamalla etuhampaansa. Sen omituinen virne voi olla merkki ilosta tai alistumisesta.

31. Welsh corgi cardigan on yksi Brittein saarien vanhimmista koiraroduista. Historiallisesti sitä on käytetty maatiloilla karja- ja paimenkoirana. Rotu kilpailee erinomaisesti agilitykokeissa, tokossa, näyttelyissä, flyballissa ja jäljestyksessä. Cardigan on erittäin älykäs, aktiivinen ja urheilullinen koira, mutta myös erinomainen seurakoira.

30. Unkarinvizsla on monikäyttöinen ja urheilullinen metsästyskoira, jota käytetään seisovana lintukoirana ja noutavana koirana vesilintujahdissa. Se on luonnollinen metsästäjä, jolla on erinomainen hajuaisti ja koulutettavuus. Vizsla on erittäin energinen, lempeä, uskollinen ja rakastava rotu. Se on älykäs koira, joka tarvitsee runsaasti henkistä stimulaatiota jo nuorena.

29. Irlanninvesispanieli on spanieleista korkein ja nimensä mukaisesti vettä suuresti rakastava koirarotu. Se on vahva- ja voimakasrakenteinen koira, joka on helppo tunnistaa maksanruskeasta kiharasta turkista. Luonteeltaan irlanninvesispanieli on aktiivinen, avulias ja energinen koira, jolla on luontainen miellyttämisen halu ja tiimityöskentelytaito. Korkean älykkyytensä ja utelian luonteensa vuoksi sillä on maine spanieliperheen ”klovnina”.

Kaksi pomeranian-koiraa
Pomeranian on älykäs rotu.

28. Pomeranian on aina valpas, leikkisä ja hyvin oppivainen koirarotu, Kuningatar Victoria kasvatti pomeranianeja ja perusti niille Windsow-kennelin. Pomerianit ovat älykkäitä ja reagoivat hyvin koulutukseen.

27. Berninpaimenkoira on suuri ja voimakas koirarotu, joka on luonteeltaan itsevarma ja hyväntahtoinen, omistajaansa syvästi kiintyvä koira. Berninpaimenkoira on älykäs ja rakastava koira. Se on innokas miellyttämään, mikä tekee niistä hyviä koulutettavia.

26. Belgianpaimenkoira malinois on belgialainen paimenkoirarotu ja yksi belgianpaimenkoiran neljästä muunnoksesta. Malinois on työteliäs ja nopea oppimaan, mikä tekee siitä erinomaisen poliisi-, huume- ja pommikoiran. Esimerkiksi noin 90 % Saksan armeijan koirista on älykkäitä malinoiseja.

25. Weimarinseisoja on monipuolinen metsästyskoira, jota käytetään Suomessa pääasiassa kanalinnustuksessa. Rotua kutsutaan joskus ”harmaaksi haamuksi” sen aavemaisen turkin, silmien värin ja salaperäisen metsästystyylin vuoksi. Luonteeltaan weimarinseisoja on energinen, fyysisesti kestävä ja terävä koira, jolla on voimakas saalistusvietti, mutta joka rakastaa kaikenlaisia pelejä ja leikkejä.

24. Novascotiannoutaja eli ”tolleri” on kanadalainen metsästyskoiraksi jalostettu koirarotu, joka kykenee houkuttelemaan riistaa, noutamaan ohjatusti lintuja ja pienriistaa sekä jäljestämään. Novascotiannoutaja on erittäin älykäs, utelias, valpas, ulospäinsuuntautunut ja energinen koira, joka tarvitsee päivittäistä fyysistä stimulaatiota. Korkean työhalukkuuden ja älykkyytensä vuoksi tolleri soveltuu moniin harrastuksiin, kuten agilityyn, tokoon sekä etsintä- ja pelastuskoiraksi.

23. Bretoni on metsästyskoirarotu, jota käytetään lintujen ja jänisten metsästyksessä seisovana koirana. Vaikka rotua kutsutaan myös bretagnenspanieliksi, se ei ole spanieli, vaan lähempänä settereitä. Bretoni tunnetaan helposti koulutettavana, hyväluonteisena koirana, joka on luonteeltaan vilkas ja älykäs. Loppumaton energia, monipuolisuus ja poikkeuksellinen työkyky saavat bretonit loistamaan paitsi metsästyskoirana, myös koiraurheilussa.

22. Snautseri on saksalainen, nykyisin etupäässä vahti-, seura- ja palveluskoirarotu, joka on helppo tunnistaa harjakkaasta parrastaan ja viiksistään, jotka ovat yleensä turkkia vaaleammat. Snautseri on eloisa, mutta rauhallinen ja leikkisä rotu hyvin kehittyneillä aisteilla. Älykkyyden, koulutettavuuden, tottelevaisuuden, sitkeyden, säänkestävyyden ja perusterveyden ansiosta snautseri on erinomainen perhe-, seura- ja vahtikoira, jolla on käyttökoiran ominaisuudet.

Cockerspanieli
Cockerspanieli on kiltti, luotettava ja seurallinen seura- ja metsästyskoira.

21. Cockerspanieli on englantilainen koirarotu, joka on kiltti kaikille ihmisille, luotettava ja seurallinen. Cockerspanielin luonteenpiirteisiin kuuluu älykkyyden ja valppauden ilmaiseminen kasvojen ilmeillä. Rakastaa uusien taitojen oppimista ja on helppo koulutettava.

19. Sileäkarvainennoutaja eli ”flatti” on tyylikäs noutaja, joka tunnetaan ennen kaikkea sen elämänilostaan. Se on aktiivinen, monilahjakas lintukoira, jolla on vahva halu miellyttää omistajiaan. Luonteeltaan flatti on innokas ja nopea oppimaan, joka kuitenkin voi väsyä toistoon. Sileäkarvainennoutaja on ”ajatteleva” koira, mikä tarkoittaa, että se haluaa miellyttää, mutta joka etsii jatkuvasti tapoja kiertää sääntöjä.

18. Lyhytkarvainen saksanseisoja on energinen ja voimakas lintukoirarotu, joka soveltuu noutoon sekä maalla että vedessä. Korkean älykkyytensä ja liikunnallisuutensa ansiosta lyhytkarvaiset saksanseisojat suoriutuvat hyvin monissa lajeissa, kuten agilityssä, jäljestyksessä ja tokossa.

17. Keeshond on keskikokoinen ja pystykorvainen, miellyttämisenhaluinen rotu, joka on erittäin nopea oppimaan myös itsenäisesti. Keeshond on erinomainen agility- ja tottelevaisuuskoulutaituri sekä ihmisläheinen perhekoira.

Lassie
Elokuva- ja tv-tähti Lassie oli pitkäkarvainen skotlanninpaimenkoira.

16. Collie eli pitkäkarvainen skotlanninpaimenkoira on jalostettu paimentamaan lampaita. Lassie-elokuvista ja -tv-sarjoista tuttu rotu on valpas ja toiminnanhaluinen koira, joka on uskollinen ja kiintyy helposti yhteen ihmiseen. Palveluskoirarotuna collie on helppo kouluttaa ja aktivoitavissa.

15. Schipperke on vanha belgialainen laivakoira, jonka alkuperäinen käyttötarkoitus oli toimiva rotta- ja vahtikoirana jokiproomuilla. Schipperke on eloisa ja touhukas ”ikiliikkuja”, joka on älykäs, nokkela ja opea oppimaan uutta. Rodun itsenäisyyden ja itsepäisyyden vuoksi koulutus voi kuitenkin olla haasteellista.

14. Belgianpaimenkoira tervueren (myös tervuren) on suosituin belgianpaimenkoirarotu Suomessa. Tälle tee se itse -rodulle runsas työmäärä ja haastavat leikit ovat taivas. Elegantti, valpas ja älykäs käytös yhdistettynä kyltymättömään työhaluun ja aktiivisuuteen tekee siitä erinomaisen palvelukoiralajeihin, kuten yleis-, haku- ja pelastuskoirakokeeseen.

13. Englanninspringerspanieli on työ- ja käyttökoiraksi kehitetty ylösajava ja noutava koirarotu, joka on luonteeltaan ystävällinen, toiminnallinen, iloinen ja rakastava. Englanninspringerspanieli on miellyttämisenhaluinen, tottelevainen ja nopea oppimaan uusia asioita.

12. Kääpiösnautseri on pienikokoinen ja karkeakarvainen parrakas koirarotu, joka on erittäin aktiivinen, valpas ja miellyttämisenhaluinen, mutta myös temperamenttinen rotu. Se on nopea oppimaan ja luonteenomaisestikin oppivainen rotu.

11. Welsh corgi pembroke on brittiläinen pienehkö, lyhytraajainen karjakoira, jota pidetään nykyään lähinnä seurakoirina. Welsh corgi pembroke rakastaa perhettään ja seuraavat omistajaansa minne tahansa. Rodulla on suuri miellyttämisenhalu, mikä tekee niitä innokkaita oppimaan. Työtaustansa, itsepäisyytensä ja älykkyytensä vuoksi rodun koulutus voi kuitenkin olla myös haastavaa.

Australiankarjakoira on energinen koira ja maailman 10:nneksi älykkäin rotu.
Kuva: Zingpix, Wikimedia Commons

10. Australiankarjakoira on kestävä, vahvaluontoinen ja reaktioissaan nopea rotu, jota on käytetty alunperin paimentamaan suuria karjalaumoja Australian vaativissa olosuhteissa. Kuten useat muutkin työkoirat, australiankarjakoira on varsin energinen ja älykäs koira, jolla on itsenäinen luonne. Selviää haastavastakin koulutuksesta varsinkin jos se on sille mielekästä.

Rottweiler on älykäs ja tottelevainen seura-, palvelus- ja käyttökoira, joka on innokas työskentelemään.

9. Rottweiler on yksi vanhimmista koiraroduista, jota käytettiin ennen paimenina, karjanvartijoina ja vetokoirina. Rottweiler on hyväluonteinen, tyyni, erittäin omistautunut, tottelevainen ja innokas työskentelemään. Sen käytös on itsevarma, vakaa ja peloton, ja se reagoi ympäristöönsä erittäin valppaasti. Älykkäällä rottweilerilla on luontainen halu suojella kotiaan ja perhettään.

 

 

Hauskannäköinen papillon on 8:nneksi älykkäin koirarotu.

8. Papillon on ranskalainen koirarotu – ”perhoskoira”, joka on saanut nimensä isojen korvien ja niistä riippuvien hapsujen ansiosta. Papillonit ovat erittäin älykkäitä ja itsevarmoja koiria, jotka oppivat innokkaasti uutta. Älykkäänä ja aktiivisena koirana se vaatii päivittäistä fyysistä ja henkistä stimulaatiota.

Labradorinnoutaja on 7:nneksi älykkäin koirarotu.

7. Labradorinnoutaja on brittiläinen koirarotu ja länsimaissa maailman suosituin koirarotu. Labradorinnoutaja on jalostettu metsästyskoiraksi, mutta sitä voidaan käyttää niin vesilinnustuksessa, pienriistan talteenotossa kuin jäljestämisessäkin. Labradorit toimivat myös opaskoirina, huume- ja pommikoirina, terapiakoirina, liikuntavammaisten avustajakoirina, sienikoirina kuin muissakin haju- ja etsintätehtävissä.

Shetlannninlammaskoira on 6:nneksi älykkäin koirarotu.

6. Shetlanninlammaskoira eli ”sheltti” on skotlantilainen paimenkoirarotu, joka on paitsi fiksu ja äänekäs, myös halukas miellyttämään. Ahkera ja pieni sheltti on uskomattoman luotettava rotu, jota kutsutaan myös ”omistajansa varjoksi”, koska se seuraa sinua kaikkialle. Luonteeltaan shetlanninlammaskoira on valpas, ystävällinen, älykäs ja sitkeä. Harrastuskoirana sheltin kanssa voi harrastaa mm. agilitya, tokoa, koiratanssia, flyballia ja näyttelyitä.

Dobermanni on 5:nneksi älykkäin koirarotu.

5. Dobermanni on alunperin suojeluskoiraksi jalostettu koirarotu, joka on nykyään monipuolinen harrastus-, pelastus- ja palveluskoira. Dobermanni on yksi älykkäimmistä ja koulutettavimmista koiraroduista maailmassa. Se on hyvä harrastuskoira niin palveluskoiralajeihin kuin muihinkin, sekä mukava palveluskoira.

Neljänneksi älykkäin koirarotu kultainennoutaja ja sen nalle-lelu.

4. Kultainennoutaja on skotlantilainen noutajakoira, jolle ominaista on lempeä ja hellä luonne sekä silmiinpistävä, kultaisenvärinen turkki. Kultaistanoutajaa pidetään erittäin älykkäänä ja rakastavana koirarotuna, jota on helppo kouluttaa ja joka on erittäin halukas miellyttämään omistajiaan. Erinomaisen hajuaistin ja noutamisvaiston lisäksi niille on tyypillistä esitellä omistajilleen lelujaan ja muita esineitä.

Saksanpaimenkoira on erittäin älykäs koirarotu oikein koulutettuna.

3. Saksanpaimenkoira on kiistatta maailman monipuolisin palveluskoira, joka soveltuu koulutettuna kaikkiin palveluskoiralajeihin, viranomaiskäyttöön, jäljestykseen, etsintään, vammaisten avustukseen kuin poliisikoirakäyttöönkin. Alunperin lampaiden paimentamiseen käytetylle rodulle on tunnusomaista halu oppia ja olla hyödyllinen, mikä tekee tästä uteliaasta ja älykkäästä rodusta erinomaisia vahtikoiria ja etsintätehtäviin soveltuvia.

Villakoira eli puudeli on toiseksi älykkäin koirarotu.
Kuva: Tim Wilson, Wikimedia Commons

2. Villakoira eli puudeli on alunperin vesilintujen metsästykseen jalostettu koirarotu, mutta sittemmin seurakoiraksi taipunut aktiivinen ja älykäs rotu, joka on erityisen kykenevä oppimaan uusia asioita suoraan ihmisiltä. Villakoira on erittäin älykäs, energinen ja seurallinen rotu, joka on iloinen, miellyttämisenhaluinen koira, joka nauttii huomion keskipisteenä olemisesta. Rotu vaatii säännöllistä fyysistä ja älyllistä toimintaa.Bordercollie on maailmanlaajuisesti älykkäin koirarotu.

1. Bordercollie on Englannin ja Skotlannin rajamailta kotoisin paimenkoirarotu, jota pidetään laajalti älykkäimpänä koirarotuna. Se on yksi vanhimmista alkuperäisistä koiraroduista ja kantana kaikille muille collie-sukuisille roduille. Edelleen sen pääasiallinen tehtävä lampaiden, lehmien ja siipikarjan paimennus. Erinomaisten käyttö- ja koulutettavuusominaisuuksiensa vuoksi bordercollie on noussut suosikiksi eri koiraurheilulajeissa. Luonteeltaan bordercollie on innokas, valpas, vastaanottavainen ja älykäs. Sillä on huomattavan nopea oppimis- ja reaktiokyky sekä vertaansa vailla oleva palvelualttius. Energisenä koirana bordercollie vaatii päivittäistä liikuntaa, virikkeitä ja aivotoimintaa. Rodun älykkyyttä kuvastaa se, että Yhdysvalloissa asuva Chaser-narttu on oppinut ainakin 1 022 lelun nimen.

Top 100 -listaukseen eivät aivan mahtuneet

Mekin olemme älykkäitä koirarotuja

Corenin kirja kattaa hieman yli 140 eri koirarotua, joista kaikki eivät mahtuneet top 100 älykkäimmän koiran listalle. Tässä vielä muutamia työ- ja tottelevaisuusälykkäitä rotuja top 100:n ulkopuolelta:

Ottaen huomioon, että Kansainvälinen koiranjalostusliitto FCI on hyväksynyt 360 eri koirarotua, voidaan näitäkin rotuja pitää hyvin perustein älykkäinä koirarotuina.

Bostoninterrieri on kompaktirakenteinen, sopusuhtainen ja lempeä rotu, joka on yleensä innokas miellyttämään omistajaansa. Vaikka rotu kasvatettiin alunperin rottien metsästykseen, myöhemmin niistä on tullut ystävällisiä seurakoiria, joka on helppo kouluttaa.

Skyenterrieri on lyhytjalkainen ja pitkänomainen skotlantilainen rotu, jota kuvataan ystävälliseksi, lojaaliksi, älykkääksi, vahvatahtoiseksi ja rauhalliseksi koiraksi.

Ranskanbulldoggi on pieni molossikoira, joka vaatii läheistä kontaktia ihmisiin. Ranskanbulldoggi on seurakoirana miellyttämisenhaluisia ja ihmisläheisiä, mikä tekee niistä helpommin koulutettavia, joskin niillä on taipumusta myös itsepäisyyteen.

Maltankoira on Välimereltä, todennäköisesti Italiasta kotoisin oleva seurakoirarotu, joka on miellyttämisenhaluinen, oppivainen ja helppo koulutettava.

Italianvinttikoira on vinttikoirista pienin, siro ja kurvikas rotu, joka on luonteeltaan pidättyväinen, lempeä ja mukautuvainen. Ilman perustavanlaatuista sosiaalistamista voi kasvaa hermostuneeksi ja pelokkaaksi.

Kiinanharjakoira on kaikkialla maailmassa suhteellisen harvinainen karvaton koirarotu, jonka oletetaan polveutuvan afrikkalaisesta Cania africanus -rodusta. Rakastava, leikkisä ja viihdyttävä rotu.

Dandiedinmontinterrieri on alunperin pikkuriistan metsästykseen, mutta sittemmin seurakoiraksi jalostunut rotu, joka on luonteeltaan luja, mutta terrieriroduista tottelevaisimpia. Altis haastamaan muita eläimiä.

Lakelandinterrieri on hyvin vanha koirarotu, joka itsenäisestä luonteestaan huolimatta on hyvin vuorovaikutuksessa omistajien ja perheenjäsenten kanssa. Lakelandinterrieri on erittäin älykäs, joka oppii nopesti ja on helppo kouluttaa, joskin saattaa osoittaa ”valikoivaa kuuloa”.

Vanhaenglanninlammaskoira on alunperin karjanpaimennukseen ja lauman vahtimiseen käytetty koirarotu, joka on luonteeltaan valpas, rohkea, ystävällinen ja älykäs. Saattaa yrittää ”paimentaa” ihmisiä tai muita eläimiä.

Bullterrieri on alunperin taistelukoiraksi jalostettu voimakasrakenteinen terrieri, joka voi olla luonteeltaan sekä itsenäinen että itsepäinen, mistä syystä rotua ei suositella kokemattomille koiranomistajille. Älykäs rotu tarvitsee monipuolisia virikkeitä.

Chihuahua on pienin joidenkin kennelliittojen tunnustama seurakoira, joka on alunperin hyvin vanha meksikolainen rotu. Suomeen ensimmäiset chihuahuat tuotiin vasta 1960-luvulla.

Lhasa apso on tiibetiläinen, pieni ja pitkäikäinen koirarotu, joka jalostettiin alunperin tiibetinmunkkien vahtikoiriksi erinomaisen kuuloaistinsa vuoksi. Yksi pitkäikäisimmän elinajanodotteen omaavista roduista.

Shih tzu on tiibetiläistä alkuperää oleva seurakoirarotu, joka on ystävällinen, itsenäinen, älykäs, viisas ja oppivainen rotu, mutta jonka kouluttaminen vaatii aikaa, kärsivällisyyttä ja määrätietoisuutta.

Basset hound on rauhallinen koirarotu, jota on erikoisen ulkonäön vuoksi mahdotonta sekoittaa mihinkään toiseen rotuun. Palvelusviettiä bassetilla ei ole, mutta se on hyvin motivoitavissa herkkupaloilla.

Mastiffi on massiivinen koirarotu, jota käytettiin alunperin taistelukoirana. Painavin mastiffi painoi hulppeat 156 kilogrammaa.

Beagle on älykäs ja lempeä metsästyskoira, joka oppii helposti pahoja tapoja, mutta joka sopii myös koiraharrastuksiin. Iloinen ja sopeutuva rotu, joka tarvitsee perusteellisen tapakasvatuksen määrätietoisuutensa ja itsepäisyytensä vuoksi.

Kiinanpalatsikoira eli pekingeesi on yhden ihmisen koira, joka ei mielistele tai palvo, mutta joka puolustaa omistajaansa uskollisesti. Jalostettiin näyttämään mahdollisimman paljon leijonalta.

Vihikoira, puhekielessä verikoira, on metsästyskoirarotu, jolla on erinomainen hajuaisti ja joka käytetään esim. rikollisten ja kadonneiden ihmisten etsintään.

Venäjänvinttikoira on jopa 85 cm säkäkorkeuteen ylettyvä pitkänomainen, ylväs ja aristokraattinen koirarotu.

Chow Chow on yli 2 000 vuotta vanha kiinalainen koirarotu, jonka kiinalainen nimi Songshi Quan tarkoittaa ”pöyhkeää leijonakoiraa”.

Bulldoggi on rento ja laiskanlaisesti hidas rotu, mutta ei kuitenkaan tyhmä. Bulldogit ovat vain liian laiskoja tekemään temppuja tai tottelemaan typeriä käskyjäsi.

Englanninbulldoggi on lyhytkuonoinen rotu, joka jalostettiin alunperin taistelemaan härkiä vastaan. Ystävällinen ja kärsivällinen, mutta luonteeltaan usein itsepäinen.

Basenji eli kongonpystykorva ei hauku vaan päästelee jodlaukselta kuullostavia ääniä.

Afgaaninvinttikoira on nimensä mukaisesti Afganistanista kotoisin oleva rotu, joka on jalostettu tuhansia vuosia sitten metsästyskoiraksi.

Miten tämä listaus on koottu?

Eri koirarotujen sijoitukset perustuvat Amerikan kennelliiton ja Kanadan kennelliiton yhteistyössä suorittamien tottelevaisuukokeiden tuloksiin. Kirjassaan Stanley Coren rakentaa teorian, jonka mukaan koirien älykkyydellä on kolme aspektia: vaistomainen, mukautuva sekä työ- ja tottelevaisuusälykkyys.

 • Vaistoäly tarkoittaa koiran kykyä suorittaa niitä tehtäviä, joita se on kasvatettu tekemään (metsästys, nouto, paimennus jne.).
 • Mukautuva älykkyys tarkoittaa koiran kykyä oppia uusia asioita itsekseen.
 • Työ- ja tottelevaisuusäly tarkoittaa rodun kykyä oppia noudattamaan ihmisen antamia käskyjä.

Tutkimuksessa tuomarit selvittivät vain eri rotujen työ- ja tottelevaisuusälyä, mikä suosii tiettyjä rotuja toisten rotujen kustannuksella. Kaikki tutkimukseen ”osallistuneet” koirat olivat näyttelykoiria, joten ne olivat suurella todennäköisyydellä kokeneita vastaanottamaan ja noudattamaan niille annettuja käskyjä.

Tutkimus perustuu kaikille Yhdysvaltain ja Kanadan tottelevaisuuskoulutustuomareille lähetettyyn kyselyyn, minkä tuloksena saatiin eri koirarotujen älykkyysluokitus. Listaus aiheutti aikoinaan suuren kohun tiedotusvälineissä.

Tutkimus ei sisältänyt kahta Corenin älykkyysteorian osa-aluetta: vaistomaista älykkyyttä ja mukautuvaa älykkyyttä. Tämä tarkoittaa, että top 100 -listaus on väistämättä vinoutunut suosimaan rotuja, jotka ovat hyviä tottelemaan toistuvia käskyjä, eikä huomioi niiden koirien älykkyyttä, jotka ovat parempia ongelmanratkaisussa vaistomaisesti tai yksin.

Tutkimus ei myöskään huomioi eri koirarotujen tunneälyä, kielitaitoa, muistia ja havaintotarkkuutta. Lisäksi tutkimukseen eivät osallistuneet kaikki koirarodut.

Kuka on Stanley Coren?

Stanley Coren
Stanley Coren: Kuva: CaptainPsychology, Wikimedia Commons

Stanley Coren (s. 1942) on psykologian professori, neuropsykologian tutkija ja kirjailija, joka on kirjoittanut kirjoja muun muassa koirien älykkyydestä, henkisistä kyvyistä ja historiasta. Coren kirjoittaa Psychology Today -lehteen Canine Corner -blogia.

Miten hyvin koirat ymmärtävät kieltä? Miksi koira ei osaa lukea? Voiko vanhalle koiralle opettaa uusia temppuja? Kuinka älykäs koirasi on? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin psykologi Stanley Coren vastaa valaisevissa kirjoissaan, jotka on tarkoitetu koiranomistajille, koiran hankintaa harkitseville ja kaikille, jotka rakastavat hyviä tarinoita koirista.

Corenin myydyimmät teokset ovat mukaansatempaavaa lukemista, joissa yhdistyvät uusin tieteellinen ja psykologinen tieto, sekä osiot, joissa kerrotaan esimerkiksi miten valitset perheelle koiran, miten koiran kehonkieltä luetaan, miten koiran älykkyyttä voidaan testata ja paljon muuta.

Tilaa Stanley Corenin kirjat, mukaan lukien The Intelligence of Dogs Adlibriksestä.

Loppusanat

Kannattaa huomata, että tämä älykkäimpien koirarotujen listaus perustuu Stanley Corenin ensimmäiseen ja alkuperäiseen listaukseen eri koirarotujen älykkyydestä ja se huomioi vain koirien työ- ja tottelevaisuusälyn. Coren on myöhemmin päivittänyt listaustaan, ja saatamme palata päivitettyihin versioihin listauksesta myöhemmin tässä blogissa.

Rotukuvauksissa olemme käyttäneet Hankikoira.fi-sivuston, American Kennel Clubin sekä englannin- ja suomenkielisen Wikipedian lähteitä.

Mitä mieltä sinä olet älykkäimpien koirarotujen listauksesta? Mahtuiko sinun koirasi rotu listalle? Pitäisikö koirasi olla korkeammalla vai ehkä jopa matalammalla kuin Corenin arviossa? Osuimmeko jossakin rotukuvauksessa nappiin vai jäikö korjattavaa?

Olisi mielenkiintoista lukea lukijoidemme kommentteja tästä älykkäimpien koirarotujen listauksesta.

Koiranpennun jättäminen yksin kotiin työpäivän ajaksi

Kun on harkinnassa jättää koiranpentu yksin kotiin töihin mennessä, on luonnollista tuntea ahdistusta ja syvää syyllisyyttä. Pennun jättäminen yksin jo viideksi minuutiksi voi tuoda ajatuksia mieleen tuhotuista huonekaluista, kakatusta matosta sekä päättymättömästä vinkumisesta ja haukkumisesta koko poissaolosi ajan. Miten pentu voisi mitenkään pärjätä, kun olet poissa useita tunteja?

On tärkeää muistaa, että koiranpennun jättäminen turvallisiksi ajanjaksoiksi yksin kotiin ei ole välttämättä huonoa tai vaarallista. Päinvastoin, on hyväksi, että pentu oppii rauhoittumaan ja olemaan levollisena ilman, että sen lauma (perhe) on jatkuvasti sen rinnalla. Jos olet palaamassa töihin etkä voi lopettaa koiranpennustasi huolehtimista, olet tullut oikeaan paikkaan. Tässä blogijutussa käsittelemme seikkoja, jotka vaikuttavat siihen, että voit jättää pennun yksin sekä miten voit helpottaa siirtymää sekä sinulle että karvakamullesi.

Miten pitkäksi aikaa pennun voi jättää yksin?

Koiranpedissä makaava valkoinen koira vierellään tuhottu tyyny.
Tämä koira on keksinyt tekemistä yksin kotona ollessaan.

Joten kuinka pitkäksi aikaa koiranpennun sitten voi jättää yksin? Vastaus riippuu pennun iästä sekä fyysisistä ja emotionaalisista tarpeista. Vaikka useimmat terveet aikuiset koirat voivat pidätellä virtsarakkoaan 6–8 tuntia, pennut voivat pidätellä pissaa vain noin tunnin jokaista elinkuukautta kohden.

Esimerkiksi kolmen kuukauden ikäinen pentu voi (siis voi) pidätellä rakkoaan vain noin kolme tuntia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että se tekisi niin, vaan pentu voi tehdä tarpeensa intialaiselle matollesi, koska sitä pissattaa ja pissaaminen helpottaa sen oloa.

Pennut kehittyvät eri tahtiin, mutta yleensä koiranpentu kykenee pidättelemään tarpeitaan luotettavasti noin 10–18 kk:n ikäisenä rodusta ja yksilöstä riippuen.

Useimmat asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että nuorta pentua ei tulisi jättää yksin paria kolmea tuntia pidemmäksi aikaa.

Pennun rotu ja persoonallisuus vaikuttavat myös siihen, miten pitkäksi aikaa sen voi jättää yksin. Pahasta eroahdistuksesta kärsivä energinen husky tarvitsee oppimiseen paljon enemmän aikaa ja huomiota kuin sohvaperunarotu, joka tuskin huomaa, kun lipsahdat ulos ovesta.

Yksinolon harjoittelun tärkeys

Kun saat ensimmäisen koiranpennun, sinulla on paljon tehtävää esitelläksesi pennulle sen uuden kotinsa sisäsiisteyden opettamisesta ympäristön turvallisuuden varmistamiseen.

Mutta pennunhankintaan liittyy yksi kriittinen vaihe, jota et halua unohtaa – opettaa pennulle, miten nauttia yksin olemisesta.

Vaikka olisi houkuttelevaa viettää jokainen hetki uuden pennun kanssa, toimimalla niin, et tee sille palvelusta. Loppujen lopuksi sinun on kuitenkin jätettävä pentu joskus yksin.

Ja koska koirat ovat äärimmäisen sosiaalisia olentoja, yksin jääminen yllättäen, aiheuttaa niille ahdistusta ja stressiä. Näkemällä hieman aikaa ja vaivaa varmistat, että pentu pysyy levollisena ja rauhallisena myös yksin ollessaan.

Rajaa pennulle oma turvallinen tila

Pentuaitaus Gold Zinc on tukeva ja helposti koottava aitaus, joka on saatavilla kolmessa eri koossa.
Pentuaitaus Gold Zinc on tukeva ja helposti koottava aitaus, joka on saatavilla kolmessa eri koossa.

Uusi pentusi ei todennäköisesti koskaan ollut yksin aiemmin. Syntymänsä jälkeen sillä on luultavasti ollut koko ajan seuranaan ainakin emä ja sisarukset. On epäreilua edes olettaa, että siirtyminen jatkuvasta sosiaalisesta kanssakäymisestä viettämään kahdeksantuntinen työpäivä yksin sujuisi pennulle kivuttomasti.

Aloita yksinoloharjoitukset, kun olet vielä kotona. Turvallinen, rajattu alue, kuten pentuaitaus tai yksi koiraportilla rajattu huone on täydellinen tähän tarkoitukseen.

Parhaan valikoiman sisätiloihin tarkoitettuja pentuaitauksia ja koiraportteja alkaen hintaan 39,99 € tarjoaa Peten Koiratarvike. Myös Zooplussalta löytyy valikoima pentuaitauksia ja koiraportteja.

Älä kuitenkaan jätä pentua esimerkiksi Zooplussan myymiin ahtaisiin sisähäkkeihin, jotka estävät pahimmillaan koiraa venyttelemästä ja liikkumasta vapaasti. Koiranpennun eristäminen ahtaaseen häkkiin voi aiheuttaa sille stressiä ja ahdistusta!

Jos käytät aitausta tai koiraportilla rajattua huonetta asianmukaisesti, pentu kokee sen rentoutumispaikakseen eikä rangaistukseksi.

Auttaaksesi pentuasi liittämään hänelle luodun tilan hyviin ja positiivisiin asioihin, ruoki se siellä. Anna sille herkkuja, rapsutuksia, lempileluja ja runsaasti huomiota turvatilassaan.

Kun pentu menee iloisena turvatilaansa omasta halustaan, olet valmis aloittamaan yksinoloharjoitukset.

Yksinoloharjoitukset

Koiranpennun yksinoloharjoitukset tekevät siitä mestarin.

Aloita yksinoloharjoitukset jättämällä pentu turvalliselle alueelle purulelun tai muun rakentavan aktiviteetin kanssa, ja poistu hiljaa tilasta. Palaa välittömästi takaisin ja palkitse pentu kehuilla ja herkuilla.

Toista prosessi useita kertoja ja pidennä vähitellen poissaolosi kestoa. Alussa jopa yksi tai kaksi minuuttia voi tuntua pennulle liian pitkältä ajalta yksin, mutta 3–4 päivän harjoittelun jälkeen sinun pitäisi pystyä pidentämään yksinoloa jo melko pitkiksi ajanjaksoiksi.

Samalla kun yksinoloaika pitenee, palaa säännöllisesti tarkastamaan pentusi. Jos pentu on hiljaa ja rauhallinen, palkitse se kehuilla ja namilla jatkaaksesi yksinoloharjoituksia. Älä tee tarkastuskierroksista suurta numeroa, jotta pentu ei ikävöi sinua, kun poistut huoneesta.

Jos pentu itkee tai vinkuu turva-alueellaan, olet luultavasti aloittanut yksinoloharjoitukset ennen kuin pentu on oppinut yhdistämään alueen hyviin asioihin tai olet jättänyt sen yksin liian pitkäksi aikaa.

Vaikka sinun kävisi sääliksi, älä päästä koiraa turva-alueelta kun se alkaa vinkua. Muuten opetat sille, että vinkuminen avaa oven ja sillä saa huomiota. Sen sijaan lyhennä poissaoloaikaasi ja rakenna yksinoloa hitaammin.

Muista, että pennun rajaaminen aitaukseen tai yhteen huoneeseen on vain väliaikaista. Kun pentu oppii itsenäisyyttä, oppii sisäsiisteyden ja hyvän käytöksen säännöt, voit alkaa tarjoamaan sille pääsyn myös muihin tiloihin, yksi huone kerrallaan.

Yksinoloharjoitusten tavoitteena on aikuinen koira, joka on rento ja itsevarma koira, jolle on luottavaista antaa lisää vapautta.

Positiivisten assosiaatioiden luominen

Jos jätät koiranpennun sen turva-alueelle ilman mitään tekemistä, siitä voi aiheutua ongelmia. Tarjoa koiralle aina jotain rakentavaa tekemistä, kun se joutuu olemaan yksin. Näin se oppii olemaan iloinen ja onnellinen oma itsensä myös yksin ollessaan.

Kong-lelu pennulle
Märkäruoalla täytetty Kong-lelu tarjoaa pennulle tekemistä pitkäksi aikaa.

Täydellinen aktiviteetti kotiin yksin jäävälle koiralle on esimerkiksi Kong-lelun sisään tungettu ruoka. Kong-leluun voi laittaa herkkuja tai esimerkiksi pennun rakastamaa märkäruokaa. Monet pakastavat Kong-lelun ennen koiralle antamista tarjotakseen haastetta pidemmäksi aikaa.

Kong on suosittu pehmeästä kumista valmistettu lelu, jonka keskellä on reikä, johon voi laittaa makupaloja tai märkäruokaa. Pennuille tarkoitettu Kong Puppy on valmistettu pehmeämmästä materiaalista ja se sopii täydellisesti hampaita vaihtaville pennuille. Kong Puppy tukee leukalihasten tervettä kehitystä ja sen voi pestä astianpesukoneessa. Saatavilla eri kooissa.

Kong Puppy Zooplussalta alk. 5,49 € tai  Peteltä hintaan 7,99 €.

Valitse Kong Puppy ja ajan myötä sinulla on pentu, jota kiinnostaa enemmän purulelut kuin seinälistat, johdot ja tyynyt.

Muita tapoja pitää pentusi kiireisenä yksin ollessaan ovat ruoan piilottaminen turva-alueelle ja ruokaa vapauttavat pulmalelut.

Älä jätä pentua valvomatta sellaisten lelujen ja syötävien kanssa, jotka voivat aiheuttaa vaaratilanteita. Lelut ja syötävät, jotka pentu saattaa vahingossa nielaista voi aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Kun jätät koiranpennun yksin, voit jättää sille esimerkiksi radion tai television päälle. Nämä laitteet peittävät häiritseviä ääniä, kuten ohi ajavien autojen ääniä. Coloradon yliopiston tutkimuksen mukaan klassista musiikkia kuuntelevat koirat nukkuvat keskimäärin enemmän kuin heviä kuuntelevat koirat.

Harkitse koiranhoitajan palkkaamista

Koiranhoitaja tai dogsitter voi auttaa pentua kun se joutuu jäämään yksin.

Jos et voi viettää aikaa kotona koiranpennun kanssa, harkitse koiranhoitajan palkkaamista. Tai ehkä naapuri tai ystävä voisi olla kiinnostunut viettämään aikaa pentusi kanssa silloin kun et ole kotona.

Kun koiranpennun yksinoloharjoitukset ovat edenneet siihen pisteeseen, että voit jättää sen omiin oloihinsa osaksi päivästä, mutta sinun kahdeksan tunnin työrupeama on sille liikaa, koiranhoitataja tai ulkoiluttaja voi olla täydellinen ratkaisu.

Esimerkiksi paikalliset 4H-järjestöt tarjoavat lemmikinhoito- ja dogsitter-palveluja kohtuuhintaan. 4H-järjestön verkkosivujen mukaan dogsitter hoitaa pentua yksilöllisesti, omistajan ohjeiden mukaan, ja hoito tapahtuu koiran omassa kodissa, tutussa ja turvallisessa ympäristössä.

Dogsitter voi pitää pennulle seuraa sekä auttaa sitä sisäsiisteysharjoittelussa viemällä pennun pissalle ennen kuin se ehtii tehdä tarpeensa sisälle. Dogsittereistä voi olla hyötyä myös aikuisille koirille silloin, kun joudut olemaan pidempään kotoa pois.

Lopuksi, koeta pitää koira fyysisesti ja henkisesti aktiivisena ennen kuin joudut jättämään sen yksin. Pidempi kävely, energinen leikkiaika ja koulutus väsyttävät koiranpentua, ja se nukahtaa todennäköisesti heti, kun poistut kotoa. Varmista kuitenkin, että pentu saa mainittuja aktiviteetteja myös muina aikoina, jotta se ei yhdistä niitä siihen, että olet lähdössä.

Nauti koulutuksen tuomista eduista

Koira, jota ei ole koulutettu olemaan yksin, voi osoittaa ongelmakäyttäytymistä. Kouluttamaton pentu voi keksiä yksin ollessaan tekemistä tavoilla, jotka epäilemättä ovat sinulle koiranomistajana epämiellyttäviä.

Pahimmillaan koiralle kehittyy eroahdistus. Se on vakava tila, jossa koira on pahoin stressaantunut siitä hetkestä lähtien kun poistut aina siihen asti, kun lopulta palaat.

Kun opetat koirallesi, että kivoja asioita tapahtuu myös sen ollessa yksin, se auttaa pentua selviytymään siitä, että se ei ole jatkuvasti huomion keskipisteenä. Itse asiassa, koiran pitäisi odottaa yksin jäämistä, koska silloin se saa puruleluja ja herkkuja, joita se ei muuten saa.

Tuire Kaimio - Pennun kasvatus

Suosittelen kaikille pennun omistajille Tuire Kaimion kaimion kirjaa Pennun kasvatus – Pennusta kunnon koiraksi, joka tarjoaa selkeitä ja syvällisiä neuvoja jokaisen koiranomistajan ongelmiin. Tämä kirja ei jätä omistajaa lemmikkinsä kanssa pulaan missään tilanteessa, myöskään yksinolon harjoittelussa.

Omistajiensa perään haikaileva ruskea-valkoinen koira katselee ikkunasta ulos.

Miksi koirat piilottavat ruokaa ja herkkuja?

Oletko huomannut, että koirasi piilottaa herkkujaan turvalliseen paikkaan sen sijaan, että se söisi ne kuin pieni, talven varalle pähkinöitä jemmaava orava? Mutta oletko koskaan miettinyt miksi koira tekee niin?

Tässä jutussa käsittelemme syvemmin tätä koirien outoa käyttäytymismallia, joka saa ne piilottamaan ja hautaamaan ruokaa, herkkuja tai jopa lelujaan.

Miksi koirat piilottavat ruokaa ja herkkuja?

Ruoan tai esimerkiksi luun piilottaminen on koirille luontaista ja vaistomaista käyttäytymistä, joka voidaan jäljittää koiran villeihin esivanhempiin. Jäljelle jääneen ruoan hautaaminen on koirille selviytymiskeino, joka juontaa juurensa siihen, ettei koira voi koskaan voi tietää, milloin seuraava ateria on saatavilla.

Herkkujen, kuten luiden, piilottaminen on koirilla melko yleinen käyttäytymismalli. Vaikka nykyiset kotikoirat eivät välttämättä joudu kohtaamaan ankaria oloja ja kilpailua ruoasta, vaisto on edelleen läsnä sen  toiminnassa.

Tässä kolme syytä, miksi koirat piilottavat ruokiaan:

Vaisto

Sudet, kojootit ja muut luonnonvaraiset koiraeläimet elävät ja metsästävät laumassa, joten kilpailu ruoasta voi olla kovaa. Jäljelle jääneen lihan kerääminen ja vartiointi on taito, joka on kehittynyt koirille varmistaakseen, että syötävää on aina tarpeeksi.

”Useimmissa tapauksissa, kun koira piilottaa asioita, ne tekevät niin, koska niillä on vaisto hamstrata ja vartioida ruokaa ja omaisuuttaan”, sanoo koirakouluttaja Deborah Fenton American Kennel Clubin haastattelussa.

Vaikka kesytetyt nykykoirat ovat tottuneet luksuselämään, niiden vaisto piilottaa ruokaa on edelleen olemassa.

Säästäminen myöhempää varten

Toinen yleinen syy esineiden ja herkkujen piilottamiseen koiralla on, että se haluaa säästää ne myöhempää käyttöä varten.

Aivan, kuten oravat kätkevät pähkinöitä ja ihmiset laittavat arvotavaransa lukkojen taakse, voivat koirat piilottaa arvokkaimmat esineensä, jotta ne pysyvät turvassa eivätkä mene hukkaan.

Selviytymiskeino

Yleinen käsitys on, että ylimääräisen ruoan piilottaminen tai hautaaminen maahan on koiralle selviytymisstrategia.

Ruoan piilottaminen tai hautaaminen maahan pitää sen loitolla raadonsyöjiltä. Lisäksi se auttaa pitämään ruoan tuoreena ja ”marinoituna” maan mauilla.

Mitä kesykoiriin tulee, ruoan tai tavaroiden piilottaminen estää talon muita lemmikkejä varastamasta niitä.

Yliruokinta

Ruoan piilottaminen ja hautaaminen voi olla merkki siitä, että ruokit koiraasi enemmän kuin se tarvitsee.

Jos terveellä koiralla on ylimääräistä ruokaa ja se kätkee sen myöhempää käyttöä varten, se voi tarkoittaa, että olet liian antelias ruoan ja herkkujen määrän suhteen. Liikaruokinta ja ylimääräiset herkut voivat johtaa koiran ylipainoon.

Stressi ja ahdistus

Joillekin koirille ruoan piilottaminen voi johtua negatiivisesta aiemmasta kokemuksesta. Tämäntyyppinen käyttäytyminen on hyvin yleistä rescue-koirilla ja koirilla, jotka ovat aiemmin asuneet toisen koiran kanssa. Näissä tilanteissa koira on voinut joutua kilpailemaan ruoasta jo pennusta lähtien.

Jos sinulla on rescue-koira tai olet huomannut koiralla muita ahdistuneisuusoireita, sinun voi olla hyvä keskustella siitä kouluttajan kanssa.

Miksi koirat hautaavat ruokaa ja herkkuja?

Ruoan ja herkkujen hautaaminen on toinen koirille vaistomainen tapa.

Kesyjen koirien ei tarvitse piilottaa ruokaa muilta petoeläimiltä, mutta luonnollinen vietti toimia niin, on niillä edelleen sisimmässään.

Toinen syy koirille haudata ruokaa on, ettei se koe juuri sillä hetkellä oloansa tarpeeksi turvalliseksi syödäkseen sitä. Jos koira joutuu stressaavaan ympäristöön, ei ole epätavallista, että koira hautaa ruokansa palatakseen sen luo myöhemmin, sitten kun se tuntee olonsa turvalliseksi.

Mitkä rodut piilottavat ruokaa ja leluja?

Kaikki koirat ja koirarodut eivät piilota ruokaa ja herkkujaan. On kuitenkin useita koirarotuja, jotka ovat muita alttiimpia hautaamaan resurssejaan.

Metsästys- ja jäljityskoirat, kuten beaglet, mäyräkoirat ja basset houndit, piilottavat ruokiaan hyvin yleisesti. Myös terrierit hautaavat hyvin usein herkkujaan pitääkseen ne pois muiden ulottuvilta. Jos joku löytää niiden kätkön, ne saattavat etsiä niille uuden piilon.

Vaikka ruoan piilottaminen on yleisempää mainituilla roduilla, lähes millä tahansa muullakin rodulla voi esiintyä tätä käytöstä.